* Op zaterdag 22 september presenteert Anny van Tiel uit Uden haar boek over de geschiedenis en de stamboom van de familie Van Tiel. Anny maakt gebruik van ons heemhuis en heeft zelf voor deze middag, die on 14.00 uur aanvangt, een veertigtal familieleden en kennissen uitgenodigd. Uiteraard zijn ook onze leden die daar belangstelling voor hebben van harte welkom.


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.