De bedevaartplaats van het heilig bruurke van Megen

 

* Op woensdag 3 oktober organiseert HKK Nistelvorst een lezing welke gegeven zal worden door historicus Jan- Thijs Ouwens, broer van.      Op 22 december 1950 stierf Jan Witte, beter bekend als broeder Everardus in het klooster van de Franciscanen in Megen. Everardus had maar liefst 51 jaar in het klooster gewoond en was daar onder andere portier. In die functie kwam hij met veel mensen in contact. Zij vroegen vaak om voorspraak in het gebed. Zijn antwoord was dan altijd: "laten we samen bidden". Er zijn veel claims van gebedsverhoringen op voorspraak van Everardus, zowel van voor als na zijn dood. Dit leidde al vrij snel na zijn dood tot een enorme toestroom van pelgrims naar zijn graf. Hierom werd er een grafkapel gebouwd, die in 1954 met de herbegrafenis van zijn lichaam werd geopend. Tot op de dag van vandaag bezoeken mensen uit de regio, maar ook daarbuiten , de kapel om te bidden, een kaarsje aan te steken en te vragen om voorspraak. Binnen het grotere thema van bedevaartplaatsen is het natuurlijk de vraag hoe en waarom een dergelijke plek ontstaat en in stand blijft. Waarom trekken mensen massaal naar een plek en wat hopen ze er te vinden ?. Waarom kunnen sommige bedevaartplaatsen niet worden tegengehouden door de Kerk en waarom komen anderen niet van de grond ?

* Tijdens de lezing van 3 oktober wordt aandacht besteed aan deze vragen, maar ook aan het levensverhaal van broeder Everardus. Er komen voorbeelden aan bod van gebedsverhoringen, maar ook van andere bedevaartplaatsen en hun ontstaan/bestaan.

* Ook niet leden zijn van harte welkom op deze buurtavond, zij betalen € 3,00 inclusief een kop koffie/thee. De buurtavond vindt plaats in de heemkamer van HKK de Nistelvorst, Maxend 3 te Nistelrode, aanvang 20.00 uur.

 

 

 


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.