Kadaster Aezel-Projek Nistelrode

 

 

 Aezel Projek - Nistelvorst

 

Het "AEZEL Projek" staat voor "Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen". Het doel van het project is om de versnipperde erfgoed-informatie in Zuid-Nederland te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via het internet. De basis waaraan deze informatie wordt opgehangen zijn de eerste landmetingen ten behoeve van de inning van belasting. De meetgegevens zijn opgetekend in de vrij nauwkeurige kadasterkaarten van 1832. de zogenaamde minuutplans.

In het AEZEL Projek worden deze oude minuutplans gedigitaliseerd. Op deze minuutplans staat ieder perceel, huis, straat, beek, etc. precies uitgetekend en genummerd. Wie de bijbehorende eigenaar in 1832 was, is exact omschreven in de bij dat minuutplan horende Oorspronkelijk Aanwijzende Tabel, kortweg OAT genoemd.

Als dit alles ingevoerd is dan kunnen er onder andere de volgende data aan de percelen gekoppeld worden.

     * Historische foto's van bewoners, straten, panden, percelen

     * Hypotheekaktes en notarisaktes

     * Genealogische gegevens der eigenaren van panden en percelen

     * Vindplaatsen van archeologische vondsten (b.v. De Brons-schat in Nistelrode)

     * Etc.

Door op een perceel of gebouw te klikken kan men dan meteen de gegevens van de bewoners, foto's notarisaktes of genealogische gegevens zien.

 

Kadaster

 

 

Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Tevens wordt de term gebruikt om de dienst aan te duiden die met het beheer van een dergelijk register is belast. Het kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die gegevens van bepaalde percelen willen weten. (Bron Wikipedia)

De oorsprong van het Kadaster ligt rond 1811 toen Nederland tijdens de Franse overheersing de registratie van eigendom moest vastleggen om de grondbelasting te regelen. Vanwege de onafhankelijkheid van Nederland heeft het nog tot 1832 geduurd voordat het Kadaster definitief ingevoerd werd.

In de periode voor 1832 zijn alle percelen opgemeten door gediplomeerde landmeters. De opgemeten percelen werden op kaarten                 (de minuutplans) ingetekend en genummerd. Voor Nistelrode en Vorstenbosch is dit destijds door J. Rosendael gedaan.

 
De bijbehorende gegevens van deze percelen en hun eigenaren, evenals de verschuldigde belasting, zijn toen vastgelegd in de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT). Latere veranderingen, door bijv. verkoop of vererving zijn vervolgens vastgelegd in de Supplementaire Aanwijs Tafels (SAT en later in de Perceelsgewijze Kadastrale Leggers. (PKL)

 

OAT

 


Aezel Projek werkgroep Nistelvorst  

 

In het verleden zijn door de leden van HKK Nistelvorst alle minuttplans van Nitselrode, Vorstenbosch en een gedeelte van Loosbroek in het HAZA-programma digitaal overgetekend en van informatie voorzien. Het oude Haza-programma wordt echter niet meer ondersteund en is vervangen door het AEZEL-Projek. Hierdoor moet echter heel veel werk opnieuw uitgevoerd worden.

Gelukkig kon er o.l.v. de projectleider te Roermond de gehele OAT-database uit HAZA getrokken worden. Deze gegevens konden daarna ingevoerd worden in een Excel bestand van 5700 regels. Na veel aanpassingen staat dit Excel bestand nu in het juiste formaat en wordt nu beetje bij beetje op de AEZEL G-drive (cloud) geplaatst.

 Aezel Projek werkgroep Bernheze

 

Het AEZEL Projek wordt gezamenlijk door HKK Nistelvorst, HKK De Wojstap uit Heeswijk-Dinther en HKK De Elf Rotten uit Heesch voor geheel Bernheze uitgevoerd. De projectleider, gekozen voor dit project en die rechtstreeks onder de leiding van AEZEL Projek Roermond staat, wordt door HKK De Elf Rotten geleverd.

Het hele project wordt ook in nauwe samenwerking en met ondersteuning van de gemeente Bernheze uitgevoerd.

Voor meer info klik op onderstaande link van AEZEL Projek

 

Minuutplans · Geografie · Ontdekken · AEZEL

 

 

 

 

      * Henk Geurts, 1 november 2018

 

 

 

 


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.