Nieuwsbrief 163 mei 2018

 NIEUWSBRIEF 163 mei 2018

 

Terugblik

* Op woensdag 11 april hebben we, dankzij het succes van vorig jaar, weer een aantal filmpjes vertoond van oude videobanden van de pronkzittingen uit 1990 en 2004. De herinneringen uit die tijd kwamen weer naat boven. Ondanks dat de beelden soms niet al te scherp waren en het geluid ook niet altijd synchroon liep met de beelden hebben toch ruim 25 personen, waaronder ook enkele niet leden, genoten van deze avond. Er liggen nog diverse banden op de schap en willen dan ook zeker hier volgend jaar weer een avond aan besteden. De leden die zich hiervoor ingezet hebben om dit mogelijk te maken worden uiteraard bedankt.

* Op 11, 12 en 18 april hebben de kinderen van groep 3 van basisscholen Op Weg uit Vorstenbosch, de Maxendschool en Beekgraafschool ons weer een bezoek gebracht in het kader van "Tonnie en Kee". Het waren leuke maar drukke dagen. De kinderen keken hun ogen uit naar wat ze allemaal te zien en te horen kregen. Naast het klasje uit de vijftiger jaren was er verder het weefgetouw, de "inmaak", kantklossen, de schouw en het boerenleven op de boerderij. Op de dag toen we 35 leerlingen op bezoek kregen hebben we nog een "buitenopstelling" gecreëerd. Ook het Brabants Dagblad had hier aandacht aan besteed en er stond dan een dag later ook een leuk artikel met foto in de krant.

* Voor het eerst dit jaar zijn op donderdag 12 april 's middags de bewoners van de Laarstede op bezoek geweest. Ook zij kwamen een kijkje nemen naar de "tentoonstelling" van "Tonnie en Kee". Bij het zien van al die oude gebruiksartikelen kwamen weer vele verhalen en herinneringen naar boven.

 

Johanna

Johanna achter het weefgetouw

 

Peter en Ton

Peter en Ton met de buitenopstelling

 

Programma:

* Op woensdag 23 mei staat een lezing "Vluchtoord Uden" op het programma. Deze zal verzorgd worden door ons lid Adriaan Sanders uit Uden. Gedurende de Eerste Wereldoorlog was in Uden een vluchtoord waarin in vier jaar tijd ongeveer 13.000, hoofdzakelijk Belgische, vluchtelingen verbleven. En dan te weten dat de bevolking van de gemeente Uden in die tijd ongeveer 6500 inwoners was. Adriaan zal ingaan op de oorzaak van het vluchtelingenprobleem en de manier waarop dat in Uden gebeurde. Ook zal Adriaan aandacht besteden aan de invloed de het Vluchtoord op gemeenten in de omgeving had.

 

Adriaan Sanders

Adriaan Sanders

 

* Op woensdag 13 juni organiseerd de HKK een lezing door Piet-Hein van Halder uit Den Bosch over "watermolens"

* En natuurlijk heeft u de datum van de heemreis op 7 juli naar Zaltbommel al in uw agenda gezet. Van beide activiteiten volgt in de volgende nieuwsbrief meer informatie.

 

Mededelingen en schenkingen:

* THea Post uit de Pastoor Groenenstraat en Arnold Kuijpers zijn m.i.v. mei lid van onze HKK geworden. Wij wensen deze mensen een hele fijne tijd toe en hopen dat zij een vruchtbare bijdrage kunnen leveren aan onze heemkunde.

* Vanuit het bestuur wordt aan onze leden gevraagd of zij in hun directe omgeving mensen kennen die eventueel lid willen worden van de HKK. Er is vooral behoefte aan mensen die enige kennis hebben van een computer, dit voor het digitaliseren van diverse videobanden, cassettebandjes, foto's en wat al niet meer.

* Er zijn nog enkele leden die nog niet de contributie 2018 hebben overgemaakt, hierbij het verzoek om dit (€20,- resp. €15,-) te betalen aan onze penningmeester op maandagavond of door overschrijving op ons banknummer NL92RABO015.52.10.718

* Van de familie Pittens van Kleinwijk hebben we diverse notariële akten en bidprentjes mogen ontvangen. Van Bets van de Boom een doos met cassettebandjes vol met "oude" Nederlandse liedjes inclusief de tekst en verhalen.

* Van Piet van Hintum uit de Kerkhoflaan miniaturen van hout en oude krantenknipsels.

 

  Rien van de Graaf, 29 april 2018

 

We hebben 240 gasten online


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.