Nieuwsbrief 165 juli - augustus

 NIEUWSBRIEF 165 juli - augustus

 

Terugblik:

* Het is alweer even geleden maar op 13 juni had de heer Piet-Hein van Halder een zeer interessante lezing verzorgd over watermolens in Brabant. Onder de bezoekers bevonden zich ook vele niet leden en dan vooral molenaars of mensen die de molen als hobby hebben. Piet-Hein ging met zijn verhaal ook dieper in over de plaats, de verschillende technieken en modellen van de watermolens. Met zijn verhaal werd pijnlijk duidelijk hoeveel watermolens er in Brabant geweet zijn en hoeveel er nu nog over zijn. Al met al een boeiende en leerzame avond.

 

Aankondiging

Aankondiging

 

 

Piet-Hein

Piet-Hein van Halder

 

* Op 7 juli, een zonnige zaterdagochtend, stonden om 09.15 uur de eerste leden al bij het heemhuis klaar voor de jaarlijkse heemreis.            Half tien vertrokken we met 25 personen en eigen vervoer naar Zaltbommel. Nadat we onze auto's net even buiten het stadje hadden geparkeerd liepen we gezamenlijk naar het stadskasteel voor de koffie en het gebak. Deze werd geserveerd in de kasteeltuin onder een enorme boom met een moeilijke naam. Na de koffie kregen we een rondleiding met uitleg in het prachtige kasteel. Ook waren we in de gelegenheid om zelf de overige gebouwen en de tuin te bezichtigen. Na een voortreffelijke lunch in het oude gemeentehuis op de markt vertrokken we voor een stadswandeling. Een deskundige gids gaf uitleg en vertelde over de geschiedenis van de diverse interessante gebouwen in de stad. Ook werd er een bezoek gebracht aan de immens grote Sint Maartens kerk die al een geschiedenis op zich heeft. Rond vier uur namen we afscheid von onze gids en gingen we op zoek naar een terras waar we even onder het genot van een glaasje konden uitrusten en de heemreis in Zaltbommel konden doornemen. Dankzij het mooie weer was ook deze dag volgens de deelnemers zeer geslaagd.  

 

Koffie

Koffie met gebak

 

JipJanneke

Jip en Janneke

 

Programma:

* Omdat we dit jaar niet mee doen met OMD heeft het bestuur besloten om in de maand september een extra buurtavond te organiseren.     De datum wordt woensdag 5 september, Liesbeth wil een invulling geven op die avond met een presentatie van oude, leuke en hilarische advertenties. Een voorproefje hiervan hebben we ook gehad met de kerstviering 2017.

 

advertentie

Advertenties

 

jonge vrouw

Mededelingen en schenkingen:

* Het bestuur is onlangs (4juni) uitgenodigd geweest voor het bijwonen van de eerste vergadering voor het opzetten van een dementheek in de gemeente Bernheze. Het is de bedoeling dat onze HKK een "herinnerings koffertje" maakt voor zowel Nistelrode en Vorstenbosch. Deze komen dan in de bieb te staan en is door alle mensen uit het dorp dan te lenen. In Oss hebben ze hiermee goede ervaringen.

* Na aanmelding van onze HKK voor de Rabo Clubkas Campagne 2018 hebben we een positieve reactie van de bank gekregen voor goedkeuring van deelname. Wel is er dit jaar een wijziging in de voorwaarden door de bank opgelegd, en wel de volgende: voorheen mochten leden ook minder dan vijf stemmen uitbrengen. Maar dit jaar is dat een must. Een andere wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat leden hun stemmen verplicht over vijf verschillende stichtingen en verenigingen moeten verdelen. Twee stemmen op dezelfde vereniging is dus niet meer mogelijk.

* Van het kadaster hebben we als dank voor het invullen van de toponiemen op de door hun toegezonden kaarten een historische kaart toegezonden gekregen. Ton van den Broek en Peter van den Bogaart bedankt voor het werk wat jullie hiervoor hebben gedaan.

* Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet, genaamd Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in gegaan. Het bestuur is volop bezig met het opstellen van de Privacyverklaring en het Verwerkingsregister, we zullen hier ter zijner tijd op terug komen.

* We hebben een verzoek gekregen van de heer Van Tiel uit Uden of het mogelijk is om zijn boek te mogen presenteren in ons heemgebouw.   De heer Van Tiel is al enkele jaren bezig met de stamboom van de familie Van Tiel. Deze hebben ook verschillende jaren in Nistelrode gewoond, kwamen oorspronkelijk van Zeeland en de Reek. We hebben hier positief op gereageerd en de presentatie zal in oktober of november plaats vinden. Juiste datum volgt nog.

* Het bestuur wenst alle leden en hun naasten voor de komende periode een fijne vakantie toe.

 

Vakantie

Prettige vakantie

 

* De volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus

 

Rien van de Graad, 22 juli 2018