Nieuwsbrief 166 september 2018

 

 

NIEUWSBRIEF 166 september 2018

 

Terugblik:

* Voor de meesten van ons zit er de vakantie op. Wat het weer betreft kunnen we terug kijken op een geweldige zomer. Misschien was het voor sommigen wat te heet, maar een verregende zomer is ook niet wat we willen. Het heemhuis was op de maandag avonden gewoon open maar er waren avonden bij dat het (te) rustig was. We gaan er vanuit dat het de komende tijd weer drukker gaat worden en dat de diverse werkgroepen zich weer meer bezig gaan houden met waar ze voor de vakantie mee opgehouden zijn.

Op 18 augustus hebben we nog aan alle leden een oproep per email verstuurd om te vragen wie er mee wil werken aan het invullen van een "herinneringskoffer" voor een nieuw op te zetten dementheek. Dit is een initiatief van de gemeente Bernheze aan de lokale bibliotheken, de drie Bernhezer heemkundekringen en de Alzheimer vereniging om samen een zogenaamde Dementheek in te richten. Tot nu toe heeft er maar één persoon op de oproep gereageerd. Het bestuur zou het zeer op prijs stellen als er toch enkele leden meer zich hiervoor in willen zetten. Je kunt je hiervoor nog steeds aanmelden.

 

 


 

Programma:

* Zoals we al eerder hadden vermeld heeft het bestuur besloten om in de maand september een extra buurtavond te organiseren.               Op woensdag 5 september zal Liesbeth hier een invulling aan geven met een presentatie van oude, leuke en hilarische advertenties. Wanneer er nog tijd over is kunnen we ook nog de DVD van Marie-Josê van der Linden presenteren die we onlangs van haar mochten ontvangen.

 Uitverkocht

 

* Op zaterdag 22 september presenteert Anny van Tiel uit Uden haar boek over de geschiedenis en de stamboom van de familie Van Tiel. Anny maakt gebruik van ons heemhuis en heeft zelf voor deze middag, die on 14.00 uur aanvangt, een veertigtal familieleden en kennissen uitgenodigd. Uiteraard zijn ook onze leden die daar belangstelling voor hebben van harte welkom.

* Verder staat er op woensdag 3 oktober de lezing van Jan- Thijs Ouwens op het programma. Deze lezing gaat over broeder Everardus of te wel "het bruurke van Megen", meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief en in de media.

 

Mededelingen en schenkingen:

 

* Voor de Rabo Clubkas Campagne 2018 ontvangen alle leden van de bank per post een unieke code waarmee ze hun stemmen kunnen uitbrengen. Van dinsdag 11 september tot en met maandag 24 september kun je stemmen. Laat je stem niet verloren gaan. Als je hulp bij het stemmen nodig hebt dan willen we je hier graag bij helpen, laat het dan even weten.

* Van Marie-José van der Linden hebben we enkele foto's, aktes en een DVD mogen ontvangen. Van Ser Rijkers hebben we onlangs twintig schoenendozen en en twee bananendozen vol met bidprentjes gekregen. Heeft Lambert weer even wat te doen. Van familie Van Rooij hebben we een oude radio uit de oorlogstijd en van Ton van den Broek hebben we diverse aktes mogen ontvangen.

 

AVG - Europese privacywetgeving en Heemkundekring Nistelvorst

 

* Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Deze Europese wet vervangt de daarvoor geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Deze wet is ook voor Heemkundekring "Nistelvorst" van toepassing. Het bestuur heeft zich in de afgelopen periode met medewerking van Peter van de Wetering verdiept in deze nieuwe wet. Wij zijn gekomen tot een privacyverklaring, die op onze website te vinden is onder knopje "Privacy-beleid". In deze verklaring staat aangegeven hoe wij omgaan met de privacy van onze leden. Wij adviseren je om deze verklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie middels de optie afdrukken boven in de pagina.

* Deze privacyverklaring is in de bestuursvergadering van 15 augustus vastgesteld.

Het bestuur

 

Rien van de Graaf, 30 augustus 2018