Nieuwsbrief 167 oktober 2018
 

NIEUWSBRIEF 167 oktober 2018

Terugblik:

* Op 5 september hadden we een gezellige extra buurtavond. Liesbeth Vlind had een presentatie in elkaar gezet van oude, leuke en hilarische advertenties.De ruim twintig aanwezige leden genoten van de reacties die Liesbeth op de diverse advertenties had. Veel van deze advertenties, die Liesbeth had verzameld, zouden vandaag de dag niet meer kunnen. Na een korte pauze en nog een kop koffie was het tijd voor de DVD van Marie-José van der Linden. Na afloop werd er nog gezellig na gebuurt onder het genot van een drankje.

 Uitleg van Liesbeth

 

 

Avond

Een gezellige avond

 

* Zaterdagmiddag 22 september vond de boekpresentatie plaats van Anny van Tiel uit Uden in ons heemhuis over de geschiedenis en de stamboom van de familie van Tiel. Vele neven en nichten werden door Anny welkom heheten en ontvangen met een kop koffie een een sneetje cake. Anny gaf uitleg over de inhoud van haar boek door middel van een Powerpoint presentatie. Ook ons lid Lambert van den Bogaart heeft gegevens aangeleverd over de famile Van Tiel uit Nistelrode, wat in het boek is opgenomen. Na het uitdelen van de bestelde boeken werd er nog flink gebuurt en verhalen uitgewisseld. Anny bedankte onze HKK dat ze gebruik mocht maken van onze heemkamer en de mogelijke faciliteiten die er zijn. Rond 16.30 gingen de gasten naar huis. Ria en Liesbeth bedankt voor jullie hulp deze middag.

 

Programma:

* Op woensdag 3 oktober organiseert HKK Nistelvorst een lezing welke gegeven zal worden door historicus Jan- Thijs Ouwens, broer van. De lezing gaat over het heilig bruurke van Megen. Op 22 december 1950 stierf Jan Witte, beter bekend als broeder Everardus in het klooster van de Fransiscanen in Megen. Everardus had maar liefst 51 jaar in het klosster gewoond en was daar ondere andere portier. In die functie kwam hij met veel mensen in contact. Zij vroegen vaak om zijn voorspraak in het gebed. Zijn antwoord was dan altijd: "laten we samen bidden". Dit leidde al vrij snel na zijn dood tot een enorme toestroom van pelgrims naar zijn graf. Tijdens de lezing wordt de aandacht besteed aan het levensverhaal van broeder Everardus. Jan-Thijs Ouwens probeert hierbij inzicht te geven in het thema bedevaartplaatsen en hun ontstaan en bestaan. 

 

Bruurke

Het heilig bruurke van Megen

 

Mededelingen en schenkingen:

 

* Er heeft zich inmiddels een werkgroep gevormd voor het project "Dementheek". De werkgroep bestaat uit: Rineke Geurts, Willemien van der Wielen, Hans Schepers, Mieke van de Boom, en Leo van Zijl. Ze worden vanuit het bestuur ondersteund en begeleid door Wim van Driel en Henk Geurts.

* Onlangs hebben we het verzoek gekregen van Angela de Boer van de Kloosterhof (afdeling psychogeriatrie van de Laarstede) of het mogelijk is dat hun gasten weer een bezoek mogen brengen aan ons heemhuis. De data zijn 11 oktober en1, 8 en15 november, van ca. 15.00 uur tot 16.00 uur. De data zijn nog niet helemaal definitief. Als er leden zijn die hierbij behulpzaam willen zijn, kunt u zich bij het bestuur melden.

* Van familie van juffrouw Riet de Beer hebben we het verzoek gekregen of we een kleine rondwandeling met historische informatie van een uur door Nistelrode konden geven. Lambert van den Bogaart heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld.

* Onlangs hebben we een nieuw lid mogen begroeten en wel Rineke Geurts. Wij wensen Rineke een hele fijne tijd toe en hopen dat zij een vruchtbare bijdrage kan leveren aan onze heemkunde.

* Van Dora Wouters hebben we een aantal leuke en interessante boeken in ontvangst mogen nemen.

* Van de familie Vervenne mochten we de werkplaats opruimen. Het was een heleboel, teveel om op te noemen (zie foto's onder). Het zal verder uitgesorteerd worden wat voor de HKK interessant is en we dus kunnen plaatsen en gebruiken.

 

Kachel

Kachel

 

Klok

Klok

 

Bascule

Bascule/weegtoestel

 

* De werkgroep Aezel presenteert op 11 oktober aan de wethouder en enkele belangstellende ambtenaren op het gemeentehuis in Heesch het Aezel-programma. Hier zijn afgevaardigden van de HKK van Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode bij aanwezig.

* Henk kwam onlangs enkele interessante websites tegen welke jullie misschien ook wel kunnen gebruiken, deze zijn:

 http://www.vijfeeuwenmigratie.nl

 https://cbg.nl/

* De website van het centrum voor familiegeschiedenis (CBG) maakt het een stuk eenvoudiger om te ontdekken wie je voorouders waren. De enorme database geeft toegang tot 11 miljoen persoonsvermeldingen, 50.000 titelvermeldingen, 100.000 omschrijvingen, 95.000 stambomen en meer dan 300.000 familienamen. En de database wordt steeds verder aangevuld. Er is ook veel informatie te vinden over hoe je een stamboom van je familie kunt maken. Om sommige informatie te kunnen bekijken moet je een account aanmaken,

http://www.wegnaardebevrijding.nl/

Van D-day naar V-Day

* Een flink aantal regionale omroepen, dagbladen en musea heeft meegewerkt aan Weg naar de bevrijding, een interactieve site die laat zien hoe de Tweede Wereldoorlog in Nederland eindigde. Het resultaat van deze samenwerking is zonder meer indrukwekkend. Foto's, video's, animaties en tekst worden op een moderne manier gecombineerd. De belangrijkste gebeurtenissen zijn ondergebracht in een tijdlijn die het verloop van de bevrijding laten zien.

* De volgende nieuwsbrief verschijnt eind oktober.

 

 Rien van de Graaf, 28 september 2018

 

 


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.