Nieuwsbrief 169 december 2018 / januari 2019

 NIEUWSBRIEF 169 december 2018 / januari 2019

 

Terugblik:

* Op woensdag 7 november hadden we een mooie lezing van ons lid Harrie van Grinsven en gepensioneerde postbode Tiny Goossens     uit Heesch. Harrie nam het voortouw met een inleiding over de geschiedenis van de communicatie door de eeuwen heen. Omlijst met leuke foto's, animatiefilmpjes en veel ander beeldmateriaal. Heel uitgebreid stond hij stil bij de geschiedenis van de posterijen in Nederland en ver daarbuiten. Er waren veel leuke wetenswaardigheden waar je niet zo snel bij stil staat. Dat het mooie beroep van de postbode in een prachtig uniform helaas letterlijk is "uitgekleed"werd bijna pijnlijk duidelijk.

Na de pauze nam Tiny Goossens, ruim 40 jaar postbode in Heesch en Nistelrode, ons mee op zijn dagelijkse route. Met sappige en hilarische anekdotes uit zijn tijd als postbode kreeg hij de lachers op zijn hand. Gekleed in zijn eerste uniform (dat paste hem nog steeds) vertelde hij zijn verhalen met groot enthousiasme. Een zeer geslaagde avond waarop wij, maar ook Harrie en Tiny met grote tevredenheid op terug kunnen kijken.

 

Harrie van Grinsven

 

 


Tiny Goossens

 

* Op maandagavond 26 november heeft Henk de AEZEL presentatie die onlangs voor wethouder Wijdeven is gegeven, aan alle belangstellende leden van de drie Bernhezer heemkundekringen gegeven in het heemhuis van de Elf Rotten in Heesch. Ruim dertig belangstellende waren hierbij aanwezig. 

* Op woensdag 19 december staat onze jaarlijkse kerstviering weer op de agenda. Netsy van Soesbergen en Koosje van den Broek hebben zich beschikbaar gesteld om deze avond te organiseren. De voorbereidingen zijn in volle gang, het beloofd een mooie avond te worden. In de volgende nieuwsbrief volgt een terugblik hierop.

* Op woensdag 9 januari 2019 staat de eerste lezing van het nieuwe jaar op het programma. De heer Rien Kersten uit Erp zal een lezing verzorgen met als titel "feesten, planten en beesten"

* Op de jaarkalender staat een groot aantal feesten. Al die feesten hebben een achtergrond een vaak een hele geschiedenis. Ook kennen ze uiteenlopende gebruiken, soms eeuwenoud en nog steeds hetzelfde, soms in de loop van de tijd (wat) veranderd. Opmerkelijk is, dat bij al die feesten planten en dieren een of andere rol spelen. De lezing gaat over enkele van de grote feesten. Over hun oorsprong en hun betekenis en over de rol die planten en dieren erbij spelen.

Sinterklaas zijn paard, de roe, mandarijnen en beestjes van suikergoed en chocola. Kerstmis, de hulst en klimop, de mistletoe. Het feest van Vrouw Holle en de vlierstruik, Valentijn, duifjes, roodborst, mus, distelvink en luizen.

Aan de hand van een beeldende presentatie een verhaal over uiteenlopende aspecten van feesten, planten en beesten.

 

 

 

* Op woensdag 6 februari 2019 staat de jaarlijkse ledenvergadering op het programma. Zet deze datum maar vast in je nieuwe agenda.

 

Mededelingen en schenkingen:

* Het jaarprogramma 2019 is weer ingevuld. Het bestuur hoopt dat ze een goede keuze hebben gemaakt met de invulling hiervan. Mochten er vanuit de leden nog goede suggesties komen dan staan wij daar natuurlijk altijd voor open.

Klik op deze link voor het  Jaarprogramma 2019

* Onlangs hebben we een nieuwe koelkast aangeschaft voor in de keuken van ons heemhuis. De oude was op hol geslagen, alle drank kwam er bevroren uit. Om de koelkast op een hogere temperatuur te zetten werkte niet meer. Ook hebben we afscheid genomen van ons oude kopieer apparaat. Voorlopig wachten we even af of vervanging nodig is en wat het dan moet gaan worden.

* Het bestuur van Heemkundekring wenst alle leden, hun gezin en dierbaren zeer fijne kerstdagen en een prettige jaarwisseling.

 * De volgende nieuwsbrief verschijnt eind januari...

 

Rien van de Graaf,28 november 2018