Nieuwsbrief 170 februari 2019

 NIEUWSBRIEF 170 februari 2019

 

In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar wil het bestuur u allen een goed en een zo gezond mogelijk 2019 wensen met veel, inspiratie, plezier en een zinvol heemkunde jaar.

 

Terugblik:

* Op woensdag 19 december heeft weer onze jaarlijkse kerstviering plaatsgevonden. In een mooie aangeklede heemkamer hebben ruim 40 leden genoten van onder andere de Brabantse koffietafel, quiz en de verhalen.De heerlijke soep

 


Het kerstverhaal

 


De koffietafel

 


De quiz

 

Na een uitgebreide koffietafel werd er een mooi kerstverhaal voorgelezen door Bets van Soesbergen. Na de glüwein was het de beurt voor Koosje van de Broek die een leuke kerst anekdote wist te vertellen. Deze dames hadden dit jaar de organisatie van de kerstviering op zich genomen.

Onder het genot van een drankje en een knabbeltje volgde er nog een leuke quiz. Het zoeken van straatnamen in Nistelrode welke door een cryptische omschrijving waren omschreven. Het bestuur wil alle leden die zich hebben ingezet om hier een geslaagde avond van te maken hartelijk danken.

* De eerste lezing van 2019 was op woensdag 9 januari. We hebben een fantastische lezing gehad van Rien Kersten over Feesten, Planten en Beesten. Helemaal fantastisch hoe hij kan vertellen en prachtige verbanden kan leggen. Ook weten we nu dat Zwarte Piet eigenlijk niets met slavernij te maken heeft, maar dat hij al ver voor die tijd bestond. Ook de invloed van de Germaanse goden Wodan, Donar en Frija kwam veelvuldig aan bod evenals de relatie met planten en dieren.

 


Rien Kersten

 


Dementheek

 

* Op vrijdag 18 januari was in de Bieb in Heesch de officiële opening van de Bernhezer Dementheek door wethooder Rien van Moorselaar. De dementheek is een informatiepunt in de bibliotheken in Bernheze waar informatie en materialen te vinden zijn voor en over mensen met een dementie. Onder de materialen bevindt zich ook een herinneringskoffer met allerlei spullen, muziek, foto's etc. Een aantal van onze leden hebben voor Nistelrode en Vorstenbosch zo'n koffer samengesteld.

 

Programma:

* Algemene Ledenvergadering op woensdag 6 februari 2019, aanvang 20.00 uur in ons heemhuis. De uitnodiging met agendapunten hiervoor wordt als aparte bijlage meegestuurd. Komt allen in grote getale.

* Op woensdag 20 maart zal Hans van den Broek uit Deurne een lezing verzorgen met de titel "Fabels en feiten over geneeskracht van kruiden"

 Mededelingen en schenkingen

* Het jaarprogramma 2019 wordt iets aangepast. De buurtavond van 10 april schuift door naar 5 juni. Daarvoor in de plaats zal Dirk Bekkers een lezing geven over Nistelrode in de Romeinse tijd waarvoor ook niet leden worden uitgenodigd.

* De datum van de lezing op 6 maart is verzet naar 20 maart, dit omdat 6 maart op Aswoensdag valt. 

* Zie het aangepaste jaarprogramma op de website  Jaarprogramma-2019

* Van Gerard Smits, Kloosterhof hebben we een spinnewiel aangeboden gekregen. Het spinnewiel was wel in onderdelen uit elkaar maar enkele "technische" leden van ons hebben er toch een geheel van kunnen maken, nu nog zoeken naar een plaatsje.

* Per 1 januari mogen we weer een nieuw lid begroeten en wel Roy Steevens. Wij wensen Roy een hele fijne tijd toe en hopen dat hij een vruchtbare bijdrage kan leveren aan onze heemkunde.

* Henk kwam opnieuw enkele interessante websites tegen welke jullie misschien ook wel leuk vinden, deze zijn:

         - Achttien jaar andere tijden: www.anderetijden.nl

         - Geluiden en en foto's van vroeger: www.conservethesound.de

         - Bladeren door stripboeken: www.digitalcomicmuseum.com

* Henk en Lambert van den Bogaart zijn afgelopen maand naar het eerste overleg geweest voor de invoering van een nieuwe erfgoedvisie van de gemeente Bernheze.

 

  Rien van de Graaf, 27 januari 2019

 

 


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.