Nieuwsbrief 171 maart 2019

 

NIEUWSBRIEF 171 maart 2019

 

Terugblik:

* Op woensdag 7 februari hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De opkomst was met 31 leden redelijk te noemen, vorig jaar 26 leden. Enkele belangrijke punten die in deze vergadering naar voren kwamen zijn:

  - In het jaarprogramma 2019 is een kleine wijziging gekomen, de excursie naar Langenboom is op 11 mei en de OMD is op 15 september

  - Roy Stevens heeft zich opgegeven als kandidaat bestuurslid, Rien heeft aangegeven om nog een jaar door te gaan in het bestuur en dan te     stoppen.

  - Voor de kerstviering en excursies zal in de toekomst een eigen bijdrage van de leden worden gevraagd.

  - Het nieuwe huishoudelijke reglement van 6 februari wordt door de vergadering vastgesteld.

  - We hadden dit jaar vier jubilarissen die 25 jaar lid van onze vereniging zijn.

Het was een zinvolle avond, het verslag hiervan zal naar alle leden worden toegestuurd.

 

 


Het bestuur

 


De jubilarissen

 

Programma

* Op woensdag 20 maart zal Hans van den Broek uit Deuren een lezing verzorgen met de titel "fabels en feiten over geneeskracht van kruiden". Deze avond vertelt hij over fabels en feiten bij het geneeskundig gebruik van planten. Dus zowel over de verzinsels als over de echte werking van veel gebruikte planten. Wist je dat menig kindersnoepje ontleend is aan een midisch plantaardig recept ? En dat veel alcoholische drankjes oorspronkelijk als geneesmiddel gebruikt werden in kloosters ? Of dat de zogenaamde heksenzalven echt wel effect hebben op je gedrag ?

Na deze lezing snap je dan ook waarom heksen op een bezemsteel rondvlogen. Veel geneeskrachtige planten hebben een bittere smaak. Ook daar is het nodige over te vertellen. Verder krijg je een idee over het effect dat men toeschreef aan de geur en kleur van planten.

 


Kruiden

 

Mededelingen en schenkingen:

* Hierbij het vriendelijke verzoek, voor de mensen die hier nog niet aan toegekomen zijn, om de contributie 2019 (€20,- resp. €15,-) te betalen aan onze penningmeester op maandagavond of door overschrijving op ons bankrekeningnummer NL92RABO015.52.10.718

* Onlangs hebben onze leden op twee avonden de mogelijkheid gehad om de afgeschreven boeken uit onze bieb te verkrijgen. Nu zijn de zuster HKK uit onze regio aan de beurt, daarna gaan de boeken naar een goed doel.

* Voor de viering van het 75-jarig bevrijdingsfeest is door de gemeente een bijeenkomst voor alle kernen uit onze gemeente gehouden. De gemeente gaf aan dat het de bedoeling is om in september een kleine presentatie te houden. In 2020 zullen er dan grote landelijke festiviteiten zijn. Hiervoor is er een feestcomité opgericht die de coördinatie doet. Martien van de Akker (de bakker) en Gerard Janssen maken onder andere deel uit van dit comité. Vele verenigingen uit ons dorp zullen hierbij betrokken worden.

* Het project "Tonnie en Kee" staat ook weer op de agenda en wel op 10, 15 en 17 april. Wim zal een mailtje rondsturen zodat u zich als vrijwilliger op kan geven om hier aan mee te willen werken.

* Ons lid Roy Stevens heeft aangegeven dat hij per heden ons bestuur wil komen versterken. We zijn hier uiteraard zeer blij mee en wensen Roy een fijne tijd binnen het bestuur. Toch blijft het bestuur uiteraard nog op zoek naar een bestuurslid die volgend jaar de plaats van Rien in kan nemen.

* Lambert van den Bogaart krijgt het hele jaar door bidprentjes aangeleverd door Thea van Kessel en Cor van de Wielen. Hiervoor worden ze uiteraard hartelijk bedankt.

* Op de jaarvergadering werd door Henk verteld dat we van het kadaster, als dank voor het invullen door ons van de toponiemen van Nistelrode, een uitgebreide digitale kaart hebben toegestuurd gekregen. De link hier naar toe is www.topotijdreis.nl

 

                                                                                                                                                    Rien van de Graaf, 1 maart 2019