Nieuwsbrief 172 april 2019

 

NIEUWSBRIEF 172 april 2019

Terugblik:

* Op woensdag 20 maart hebben we kunnen genieten van de lezing van Hans van den Broek uit Deurne. Een kleine zestig mensen kregen veel informatie over fabels en feieten en de geneeskracht van kruiden. Ook snappen we nu waarom heksen op een bezemsteel rondvlogen. Met veel enthousiasme vertelde Hans over het effect dat men toeschreef aan de geur van planten en dat de kruidenzoekers in opdracht van de apothekers de bossen en velden afstruinden naar allerlei planten. Rond 10 uur keerden de mensen met een berg aan wetenswaardigheden en gespreksstof voldaan weer huiswaarts.

 


De presentatie

 

Hans van den Broek

 

Programma:

* Op woensdag 10 april zal Dirk Bekkers uit Nistelrode een lezing verzorgen met de titel "Nistelrode in de Romeinse tijd". Dirk is tweedejaars geschiedenis student in Nijmegen en in het kader hiervan is deze lezing tot stand gekomen. De lezing vertelt over een bijzondere rijke geschiedenis die Nistelrode en omgeving heeft. De opgravingen op de Zwarte Molen van 2004, 2012 en 2017 lieten sporen zien van een nederzetting bestaande uit tientallen boerderijen en schuren, die vanaf de ijzertijd tot de Middeleeuwen bestaan heeft.Dan is er ook nog die prachtige bronsschat van Nistelrode, gevonden in 2004, waarbij meer dan 30 bronzen borden, schalen, kandelaars en andere fantastische objecten gevonden zijn.

Wat misschien nog het meest tot de verbeelding spreekt is de Romeinse tijd, waarbij het gebied dat we nu Noord-Brabant noemen opeens deel uit ging maken van een gigantisch Rijk dat bijna geheel Europa en het Middellandse Zeegebied omvatte. Hoe gingen de lokale bewoners daarmee om ? Wat hebben de Romeinen met zich meegebracht - en wat hebben ze weer mee teruggenomen ? Hoe zag het leven in osstelijk Noord-Brabant eruit in de tijd van de Romeinen ? En wat is er uiteindelijk met die Romeinen gebeurd ?

 


Wijnzeef

 

Mededelingen en schenkingen:

 

* We hebben, na een overleg met de OMD-werkgroep, besloten om dit jaar niet mee te doen met de OMD op 15 september. Hiervoor lagen meerdere redenen aan ten grondslag. Op de eerste plaats het thema "Plekken van plezier". Een moeilijk thema en een onderwerp wat niet echt betrekking heeft op heemkunde. Verder staat er voor september 2019 en mei 2020 het 75-jarig bevrijdingsfeest op de gemeentelijke kalender waar we dan meer tijd aan kunnen besteden.

* Omdat de OMD dag vervalt zal er op woensdag 4 september een extra buurtavond worden ingepland, de invulling hiervan volgt nog. Zet de datum alvast in je agenda.

* Op 10, 15 en 17 april bezoeken de kinderen van groep 3 van de basisscholen Op Weg uit Vorstenbosch, de Maxendschool en de Beekgraafschool ons heemhuis weer, in het kader van "Tonnie en Kee". De leden die zich opgegeven hebben om hier aan mee te werken krijgen van Wim nog een schema waarop ingevuld staat wanneer ze zijn ingedeeld.

* De excursie naar Langenboom is op 11 mei niet meer mogelijk. We zullen op korte termijn laten weten wat en wanneer het nu gaat worden.

* Zaterdag 23 maart zijn Peter van de Wetering en Jack Geurts naar de bijeenkomst van ZCBS (onze beeldbank beheerder) in Schaijk geweest. Er is veel informatie uitgewisseld met vele nieuwe mogelijkheden. Ook is er gesproken over de toekomstplannen van het ZCBS.

 

          Rien van de Graaf, 29 maart 2019 


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.