Nieuwsbrief 177 oktober 2019

 

NIEUWSBRIEF 177 oktober 2019

 

Terugblik:

* Op zaterdag 28 september is in de gemeente Bernheze het 75 jarig bevrijdingsfeest gevierd in Loosbroek. Ook onze HKK heeft hier aan deel genomen. Henk had een PowerPoint presentatie gemaakt over het vliegveld B88 die in de Wis werd gepresenteerd. Peter van den Broek uit Heesch had diverse "oorlogsspullen" ten toongesteld. Er was een zeer grote belangstelling voor de presentatie en Henk kreeg hiervoor vele complimenten. Het was jammer dat er maar enkele leden van onze HKK op bezoek zijn geweest. Henk en de overige leden die dit allemaal mogelijk gemaakt hebben, bedankt voor de boeiende presentatie.

 


Flying Fortress

 


Radio uit 1936, clandestien gebruikt in de oorlogsjaren

 

* Op woensdag 2 oktober hield Ton Cruijsen een heel leuke lezing over het land van de Kelten. Ruim vijfendertig bezoekers luisterden aandachtig naar Ton.

 


Lezing Ton Cruijsen

 


Lezing Ton Cruijsen

 

* Het was een lezing over de natuur en vooral de cultuur van Ierland. Over de geschiedenis van de Kelten die in Ierland arriveerden vanaf 200 jaar voor Christus. Ze kregen te maken met het christendom in de vijfde eeuw. De Vikingen die in de negende en de daarop volgende eeuwen het land aan doen en de belangstelling van Engeland voor Ierland na de zestiende eeuw. Ook de Grote Hongersnood in de negentiende eeuw waarin één miljoen mensen sterven aan ondervoeding en infecties kwam aan de orde.

 

Programma en mededelingen:

* Op woensdag 6 november is er een buurtavond voor al onze leden die we weer op een interessante en leuke manier in gaan vullen. Het kan een filmpje zijn maar ook een quiz is mogelijk of gewoon gezellig zitten buurten.

 
* Onlangs is er een evaluatie van de dementheek geweest die mede door onze HKK is opgezet. De koffers worden veel uitgeleend en hier komen vele positieve reacties op. De gasten van de Laarstede maakten er nog geen gebruik van maar hier gaat verandering in komen.

* Het jaar loopt weer op z'n eind en het bestuur is dan volop bezig om het programma voor 2020 in te vullen. Als hiervoor nog suggesties of ideeën zijn geef ze dan door aan het bestuur.

* De werkzaamheden aan onze bibliotheek zijn nagenoeg afgerond. Harrie van Grinsven en Wim hebben hier de afgelopen twee jaren veel tijd in gestoken. Alle boeken staan op de beeldbank vol informatie. Hier zal op korte termijn meer aandacht en uitleg over gegeven worden.

Klik op de link naar de beeldbank   Bibliotheek Heemkunde Nistelvorst 

* Het is jammer dat er naar aanleiding van onze oproep, in de nieuwsbrief van juli/augustus, voor nieuwe bestuursleden nog geen enkele reactie is gekomen. De aanvulling en uitbreiding van het bestuur na de ALV van 2020 is bitter hard nodig.

* De volgende nieuwsbrief verschijnt begin november 2019.

 

                                       Rien van de Graaf, 11 oktober 2019

 


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.