Nieuwsbrief 179 december 2019 /januari 2020

 

NIEUWSBRIEF 179 december 2019 / januari 2020

 

* In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar wil het bestuur u allen een goed en een zo gezond mogelijk 2020 wensen met veel, inspiratie, plezier en een zinvol heemkunde jaar.

 

Terugblik:

* Op woensdag 18 december heeft weer onze jaarlijkse kerstviering plaats gevonden.In een sfeervolle aangeklede heemkamer hadden 48 leden genoten van de koffietafel, het kerstverhaal en gezellig zitten buurten. De organisatie was dit jaar in handen van Bets van Soesbergen en Willemien Geurts. Ze kunnen terug kijken op een zeer geslaagde kerstavond.

 


Het kerstverhaal

 


De Brabantse koffietafel

 

* Het bestuur wil alle leden die zich hebben ingezet om hier een geslaagde avond van te maken hartelijk danken.

 

Programma:

* Op woensdag 8 januari 2020 staat de eerste lezing van het nieuwe jaar op het programma. We hebben ons lid Broer van Gestel opnieuw bereid gevonden om deze avond in te willen vullen. In deze lezing zullen foto's gepresenteerd worden over de middenstand in Nistelrode in de jaren vijftig van de vorige eeuw en de situatie zoals die op dit moment is. Broer zal op zijn eigen ludieke manier daar zijn verhaal bij vertellen. Bij vele foto's heeft Broer uiteraard ook nog wel een leuke anekdote. Samen met Henk Geurts zijn de foto's geselecteerd.

 


Broer van Gestel

 

* Algemene Ledenvergadering op woensdag 5 februari 2020, aanvang 20.00 uur. in ons heemhuis. De uitnodiging met agendapunten en bijlagen hiervoor zullen tijdig worden verzonden. Komt allen in grote getale. Het bijwonen van de ALV geeft een stukje betrokkenheid aan met onze HKK en het bestuur legt verantwoording af over het afgelopen jaar.

 

 

 

Mededelingen:

* Zoals u heeft kunnen zien hebben de eerste foto's van de HKK waar we informatie over willen hebben in DeMooiBernHezeKrant gestaan onder de rubriek Wa'n skôn foto... Hier komen al diverse reacties op, we hopen dat dit zo blijft en mogelijk meer wordt.

* De opbrengst van de RaboClubSupport is dit jaar besteed voor de aanschaf van twee computerschermen en een nieuwe beamer.

* Het bestuur heeft ook dit jaar weer geprobeerd om een leuk en gevarieerd programma 2020 samen te stellen, we dachten dat dit weer gelukt was. Andere ideeën of invullingen hiervoor blijven natuurlijk van harte welkom.

* Voor het idee en plan van onze HKK om de grafstenen op de begraafplaats gelegen aan de Parkstraat op te knappen zijn de eerste gesprekken met de gemeente gevoerd. Theo van Oort, Wim van Driel en Henk Geurts zijn hierbij aanwezig geweest.

* De data voor het project "Tonnie en Kee in Keutelree 2020" zijn dit jaar op 30 en 31 maart en 1 en 2 april. Leden die zich hiervoor mee in willen zetten kunnen deze dat alvast in hun agenda zetten.

* Van Tineke Hanegraaf hebben we onlangs een boek "Kroniek van Nederland" mogen ontvangen, een mooie aanwinst voor onze

bieb.
                                                                                         Rien van de Graaf, 04 januari 2020