Nieuwsbrief 180 februari 2020

 

NIEUWSBRIEF 180 februari 2020

 

Terugblik:

* Op woensdag 8 januari was onze eerste lezing van dit jaar. Broer van Gestel en Henk Geurts hadden een prachtige lezing over de Middenstand van Nistelrode. De belangstelling was overweldigend. Alle stoelen, die in ons heemhuis aanwezig zijn, waren bezet. Er waren ruim 100 aanwezigen, waarvan 59 betalende niet-leden. Hetgeen een leuke opsteker is voor onze kas. De lezing was een geweldig succes. Alle hulde en dank aan Broer en Henk.

 


Broer en Henk

 


Een overvolle heemkamer

 

Programma:

* Op woensdag 5 februari staat de ALV op het programma. Een belangrijk punt op de agenda is o.a. de bestuurswisseling. Rien van de Graaf treedt na bijna negen jaar af als secretaris. Peter van de Wetering heeft zich bereidt verklaard om het bestuur te komen versterken. Maar ook het financïele verslag, de uitleg van onze werkgroepen en de jubilarissen zijn van belang om hierbij aanwezig te zijn. Dus komt allen in grote getalen.

* Op woensdag 4 maart staat de lezing "een criminele lezing" welke verzorgd wordt door Simon van Welten. Meer hierover in de nieuwsbrief van maart en uiteraard in de plaatselijke media.

 


Mededelingen:

* Door de grote opkomst op 8 januari hebben zich spontaan zeven nieuwe leden aangemeld. Deze zijn: Ad Smits, Kess en Elly Hagens, Maria Reizevoort, Piet Wijdeven en Rien en Maartje Geurts. Wij wensen alle nieuwkomers een hele fijne tijd bij de HKK toe en hopen dat jullie een vruchtbare bijdrage kunnen leveren aan onze heemkunde.

* Wat in de vorige nieuwsbrief niet is vermeld en wel benoemd mag worden is dat we van Harrie van de Ven diverse kruisbeelden, devotieprentjes enz. hebben mogen ontvangen. Van de familie Mulder-Danen diverse documentjes en oude reclame folders en van Harrie van Grinsven 'oude boeren' kleding. Deze maand hebben we van de familie Kerkhof-Smits een drietal prachtige schilderijen en een herinneringsbord mogen ontvangen.

* Hierbij het vriendelijke verzoek, voor de mensen die hier nog niet aan toegekomen zijn, om de contributie 2020 (€25,- resp. €17,50) te betalen aan onze penningmeester op maandagavond of door overschrijving op ons bankrekening nummer                                                                                                NL92RABO015.52.10.718

* Voor het project "Tonnie en Kee in Keutelree 2020"op 30 en 31 maart en 1 en 2 april zijn de leden die hier aan mee willen werken uitgenodigd voor een werkbespreking en wel op woensdag 18 maart om 14.00 uur. Als er leden zijn die niet uitgenodigd zijn maar graag hieraan mee willen werken zijn natuurlijk ook van harte welkom.

* In het kader van het project renovatie "oude kerkhof" Parkstraat wordt er met Hans Gunter en Rien Wijdeven van de gemeente een afspraak gemaakt om in ons heemhuis daar verder over van gedachte te wisselen.

* De werkgroep "erfgoedprojecten in Nistelrode en Vorstenbosch" is bij elkaar geweest en heeft een lijst opgesteld die in een later stadium overhandigt gaat worden aan de gemeente.

 

                                                                                                               Rien van de Graaf, 31 januari 2020


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.