Nieuwsbrief 181 maart 2020

 


 

NIEUWSBRIEF Nr. 181(maart 2020)

Algemeen:

Dit is de eerste nieuwsbrief die na negen jaar niet door Rien van de Graaf verzorgd wordt.

Bij deze willen we Rien nogmaals bedanken voor de vele uren typewerk en voor al het nieuws wat hij ons gebracht heeft.

Daarbij heb ik, Henk Geurts, aangeboden om in het vervolg de nieuwsbrieven te schrijven.Zoals hierboven te zien is hebben we ook ons logo wat aangepast. Er moest een nieuw emailadres in en tevens wordt onze Facebook pagina vermeld.

Daarnaast ontvangt u deze nieuwsbrief voortaan vanaf het centrale email adres van onze vereniging:

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Terugblik:

De afgelopen Algemene Ledenvergadering was met de opkomst van 28 leden helaas maar matig bezocht.Rien van de Graaf behandelde zijn laatste secretariële verslag.Daarna nam onze voorzitter Wim het woord en bedankte Rien voor de negen jaren die Rien als secretaris voor onze heemkundekring gewerkt heeft. Hij memoreerde naar de vele verslagen, nieuwsbrieven en de ontelbare uren die Rien geleverd heeft. Onder luid applaus nam Rien afscheid als secretaris, maar bleef nog wel aan de bestuurstafel zitten.

Vervolgens werd Peter van de Wetering ook onder applaus unaniem benoemd als medebestuurslid, waarbij iedereen hem veel succes wenst.      De werkzaamheden van het secretariaat zullen voorlopig onder de bestuursleden verdeeld worden.We zijn daarom naarstig op zoek naar een nieuwe secretaris.

Samen met Henk gaf Peter een presentatie over de website met Beeldbanken en het AEZEL project.Vervolgens vertelde Theo van Oort over plannen voor de renovatie van de oude begraafplaats. Na de huldiging van de drie 25-jarige jubilarissen, Adriaan van Wanrooij, Jan van Nistelrooij en Toon van Duren(helaas afwezig) was het nog een gezellig samenzijn.

  


Op donderdag 6 februari hebben Broer en ondergetekende op Laarstede nogmaals de presentatie over de middenstand in Nistelrode gehouden.
Het was een goed bezocht evenement en er was volop aandacht en plezier bij de be
woners
.


Programma:

Lezing:

Op woensdag 4maart 2020 staat de lezingeen criminele lezingwelke verzorgd wordt door Simon van Wetten.

 


Simon neemt de toehoorders mee naar de harde tijden van weleer. Hij bespreekt de activiteiten van een notoire paarden dief in diens persoonlijke rampjaar 1672.Ook Thijs-met-den-Crommen-mond wordt opgevoerd en er wordt om een varken gedobbeld en nog meer hilarische verhalen.


Tonnie en Kee in Keutelree

Voor het project Tonnie en Kee in Keutelree 2020op 30 en31 maart en 1 en 2 april zijn de leden die hieraan mee willen werken uitgenodigd voor een werkbesprekingen wel op woensdag 18 maart om 14.00 uur.

Als er leden zijn die ook graag hieraan mee willen werken zijn natuurlijk ook van harte welkom.Dit geldt natuurlijk ook voor alle andere werkgroepen!

Lezing:

Op woensdag 8 april volgt er een lezing van Adriaan Sanders met het thema: Bevrijd. Hierover later meer.

Werkgroep Beeldbanken

Zaterdag11 april om 10.30u is de volgende bijeenkomst van de werkgroep om de voortgang,(fotos, bidprentjes, bibliotheek, begraafplaats, AEZEL, etc.) te bespreken.

75 Jaar bevrijding

Woensdagavond 22 april is de voortgangsbespreking van de werkgroep 75-Jaar bevrijding, waarin de diverse activiteiten op 5 mei a.s. besproken worden.

 

Open dag

Op 13 mei willen we een soort open dag, leden en niet-leden, organiseren waarbij de verschillenden werkgroepen uitleg geven over hun bezigheden.

 Mededelingen:

Zoals afgesproken tijdens de jaarvergadering van 6 februari 2019 is de contributie verhoogd.De contributie bedraagt € 25,-per persoon.

Elk tweede lid betaalt € 17,50 In dat geval dus totaal dus € 42,50 per jaar.

U kunt het bedrag over maken oprek.nr. NL92 RABO 0155 2107 18t.n.v. Heemkundekring Nistelvorst onder vermelding van de naam van de betalende persoon. We hopen en vertrouwen op uw medewerking en willen u vragen het bedrag vóór 15maart 2020 te voldoen.

Deze maand hebben we van de familie Bevers (vroeger Weijen) een paar prachtige oude portretfotos, een kruisbeelden een aantal bidprentjes mogen ontvangen.Van Harrie van Grinsven kregen we antieke kleding en van Harrie van de Ven (Menzel) kregen we een aantal devotionalia.

De werkgroep Beeldbanken heeft besloten om de voorwerpen die we allemaal in bezit hebben op internet te gaan publiceren. Daarvoor komt erop onze website onder Beeldbankeneen nieuwe knop OBJECTEN. Om dit te realiseren moeten we een inventarisatie maken van spullen die we hebben, met een foto wellicht en een verhaal. Daarnaast willen we ook van een voorwerp de locatie in het gebouw vastleggen. Hiervoor hebben we extra hulp nodig, maar we komen hier nog op terug.

Ondergetekende heeft een aantal oudere mensen geïnterviewd over hun ervaringen gedurende de oorlog. Deze verhalen zijn al en worden nog gepubliceerd in de MooiBernheze krant, maar staan na publicatie in deze krant ook op onze website onder de knop75 jaar bevrijding.

Peter van de Hurk heeft inmiddels ook een aantal mensen geïnterviewd, waarbij de mooiste verhalen tevoorschijn komen. Mocht u zelf ook verhalen uit deze tijd hebben of gehoord hebben en wilt u die op onze website publiceren dan kan dat door u even te melden of een email te sturen.We houden ons aanbevolen voor allerlei verhalen die zo voor het nageslacht bewaard blijven!

Het 75-jarig bevrijdingsfeest op 5 mei krijgt steeds meer gestalte.Daarover volgt later meer van de werkgroep.

De werkgroep erfgoedprojecten in Nistelrode en Vorstenboschis weer bij elkaar geweest en heeft de lijst met voorgestelde monumenten verder uitgebreid.Denk hierbij aan naast gebouwen ook aan zandwegen, landweren, houtwallen, grafheuvels, etc.Deze lijst wordt in een later stadium aan de gemeente gepresenteerd.Die zal uiteindelijk beslissen wat er definitief op de lijst komt

Tenslotte heeft Harrie van Grinsven het idee geopperd om met een aantal mensen de exacte betekenis en herkomst van oude straatnamen proberen te achterhalen. Bent u geïnteresseerd om hieraan mee te werken,stuur dan even een mail naar dit email adres.

                                                      Henk Geurts, 29 februari 2020

We hebben 15 gasten online


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.