Nieuwsbrief 182 april 2020

 NIEUWSBRIEF Nr. 182 (april 2020)

Algemeen:

Allereerst staan we nogmaals stil bij het overlijden van Jan Nelissen.We blijven hem herinneren als een opgewekte positieve man die altijd goed gemutst was.

Dat hij de eeuwige rust mag vinden.

Rectificatie: In de vorige nieuwsbrief ben ik abusievelijk Joke van Wanrooij-Kerkhof vergeten te vermelden met haar 25-jarig lidmaatschap van onze vereniging. Bij deze mijn excuses Joke en alsnog van harte gefeliciteerd.

Vanwege het Corona virus is het Heemgebouw voor onbepaalde tijd gesloten en zijn er geen activiteiten. De bestuursvergaderingen zijn inmiddels voorlopig ook opgeschort. Alle e-mail wordt echter wel gelezen en beantwoord, dit gebeurt gewoon vanaf thuis.

Ook zijn alle activiteiten rondom Koningsdag, de 4 mei herdenking en de 5 mei viering door de gemeente afgelast. Helaas, want het programma was met vrijwel alle verenigingen uit ons dorp helemaal rond

In het programma zat o.a. een fietstocht, die door Harrie van Grinsven uitgezet is. Harrie zal daar t.z.t. zelf in de MooiBernhezeKrant op terugkomen.

Onderweg langs deze fietstocht zou de toneelclub “Efkes Anders” een drietal stukjes voordragen. Er was ook een tentoonstelling in het heemgebouw gepland met foto’s en voorwerpen uit WO II.

Daarnaast zouden we hier de film vertonen die Harrie samengesteld heeft. In het gildegebouw zou de diapresentatie van vliegveld B.88 gedraaid worden. Er zou met een paar jeeps gratis vervoer zijn tussen het Oorlogsmonumentje en het heemgebouw.

 

 


Graag willen we bij deze alle leden van de werkgroep “75-jaar bevrijding” hartelijk danken voor hun inzet.

Tenslotte hopen we van harte dat onze heemreis doorgang kan vinden.

Zodoende komt het vast hoofdstuk “Programma” hiermede te vervallen. Het wachten is op betere tijden.

 

Terugblik:

Er werd op woensdag 4 februari een zeer levendige en interessante lezing verzorgd door Simon van Wetten uit Gemert. Voor aanvang van de lezing werden er teksten rondgedeeld: Het zou een interactieve lezing worden.

Simon gaf ons een kostelijke inkijk in het Brabantse leven van toen, van de Bokkenrijders, de Kroaten en de roddels van buurvrouwen. Daarbij citeerde hij als Schout enkele aanklachten uit oude documenten, waarbij iemand uit het publiek het antwoord of weerwoord kon voorlezen.

Er was een lijst te zien met de straffen voor elk vergrijp. Meestal lijfstraf. Al met al een vermakelijke avond. Vanwege tijdgebrek kon de lezing niet geheel afgerond worden en hebben we met Simon afgesproken dat hij er nog eens voor terugkomt

 

 

Mededelingen:

Zoals afgesproken tijdens de jaarvergadering van 6 februari 2019 is de contributie verhoogd.

De contributie bedraagt € 25,- per persoon. Elk tweede lid betaalt € 17,50

In dat geval dus totaal dus € 42,50 per jaar.

U kunt het bedrag over maken op rek.nr. NL92 RABO 0155 2107 18 t.n.v. Heemkundekring Nistelvorst onder vermelding van de naam van de betalende persoon.

We hopen en vertrouwen op uw medewerking en willen u vragen het bedrag per omgaande te voldoen.

Omdat ons toch nuttig te maken hadden we bedacht om oude VHS-banden thuis te digitaliseren. Helaas heeft de oude VHS-videorecorder het begeven en zijn we afgewerkt. Vraag aan de leden: Wie heeft er nog zo’n oude videorecorder op zolder staan zodat we die zouden kunnen lenen?

Er liggen verder nog een paar schoendozen vol met DVD’s met daarop nieuwsberichten uit Bernheze van Wan-FM. Wellicht dat iemand zich nu thuis geroepen voelt om daar het Nistelrodese nieuws af te halen???

De publicatie van oude foto’s in de MooiBernhezeKrant gaat wel gewoon door. De fotowerkgroep kan dit vanaf thuis regelen.

 

Henk Geurts, 29 maart 2020