Nieuwsbrief 183 mei 2020

 

NIEUWSBRIEF Nr. 183 (april 2020)

  Van het bestuur

Beste leden,

Eind 2019 en begin 2020 hoorden wij via de media dat in China een virus, genaamd Covid-19, huishield. In eerste instantie werd het afgedaan als een ver van ons bed feit. Maar toen dit virus Europa bereikte en in eerste instantie in Italië zijn sporen naliet, werd het ook hier een serieuze zaak.
Op 13 maart 2020 hebben wij, het bestuur van Heemkundekring “Nistelvorst”, na onderling overleg besloten om alle activiteiten van onze kring voor onbepaalde tijd op te schorten.

De belangrijkste reden om tot dat besluit van sociale isolatie over te gaan, was dat nagenoeg alle leden van onze kring zich binnen de risicogroep bevinden. Toen we dit besluit namen, was het niet bekend tot wanneer deze maatregel zou gelden. Zoals de situatie nu is lijkt het erop dat we voorlopig nog niet bij elkaar kunnen komen. Om weerstand te blijven bieden aan het coronavirus, is het nodig dat we maatregelen, die door de overheid zijn uitgegeven, strikt opvolgen. We moeten het samen doen.

Ons reeds eerder gepresenteerde jaarprogramma zal niet gehaald worden. Als later de situatie weer beter is, zullen we nagaan hoe we de resterende tijd weer kunnen indelen met nieuwe activiteiten. We blijven achter de schermen nog actief met zaken die we digitaal kunnen doen. Maandelijks zullen we een nieuwsbrief sturen. De foto’s in DeMooiBernhezeKrant zullen blijven verschijnen. Alle e-mails worden zowat dagelijks gelezen en afgehandeld.

In de Monumentencommissie zijn de laatste twee maanden twee adviesaanvragen digitaal behandeld. Alle verzoeken, vragen en correspondentie wordt digitaal afgehandeld.

We hopen dat deze bijzondere periode op korte termijn over mag gaan en wij wensen jullie allen veel sterkte en gezondheid toe. We zeggen op Brabantse wijze: Hou je taai

.
Mededelingen:

Er zijn nog steeds een aantal leden die hun contributie niet betaald hebben.
De contributie bedraagt € 25,- per persoon. Elk tweede lid betaalt € 17,50
In dat geval dus totaal dus € 42,50 per jaar.
U kunt het bedrag over maken op rek.nr. NL92 RABO 0155 2107 18
t.n.v. Heemkundekring Nistelvorst onder vermelding van de naam van de betalende persoon. Wilt u even nakijken of u niet toevallig vergeten bent te betalen?

75-Jaar Bevrijding

In dit kader hebben we de presentatie van Vliegveld B-88 op de website onder “PowerPointPresentaties gezet.Klik op deze link Vliegveld B88
Deze gesproken diapresentatie is afgelopen september bij de Bernheze bevrijdingsfeesten onder grote belangstelling in Loosbroek vertoond.


Ook staan op de website alle interviews te lezen van Piet Hanegraaf, Pie Geurts, Broer van Gestel en Bernhard van der Heijden die de laatste maanden in DeMooiBernhezeKrant verschenen zijn. Daarnaast heeft Peter van den Hurk ook een aantal mensen geïnterviewd die de oorlog meegemaakt hebben. Ook zijn verslag is op deze link te lezen. 75 jaar Bevrijding

Harrie van Grinsven heeft een fietstocht uitgezet die langs gedenkwaardige plaatsen uit WO-II leidt. Harrie heeft daar zelf een publicatie over in DeMooiBernhezeKrant van deze week. Echter hier is in overleg met Harrie ook de link om deze fietsroute te downloaden

: 2019 Fietsroutes Nistelrode en Vorstenbosch i.h.k.v. 75 jaar bevrijding.

Wat helaas niet in DeMooiBernhezeKrant vermeld werd over de viering in Nistelrode is dat er op 4/5 mei op het monumentje bloemen gelegd worden en dat er door het gilde zal worden gevlagd.
Tenslotte is het oorlogsmonumentje door enkele leden weer keurig gepoetst. (En ook de “tuin” van het heemgebouw is weer netjes.) Hartelijk dank daarvoor.

Onze website

We zien dat er de laatste tijd enorm veel belangstelling is voor onze website. Dat zijn honderden bezoekers per maand. Vooral de “Beeldbanken” Bidprentjes (500-600 per maand) en Foto’s (400-500 per maand) zijn erg populair. Deze belangstelling is niet alleen vanuit Nederland, maar ook internationaal zoals bijvoorbeeld vanuit Canada.

De personen achter onze “Beeldbanken” op de website zijn Peter van de Wetering en Jack Geurts. Zij zitten beiden namens onze HKK in het landelijk forum van het Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS). Dit forum bestaat uit vrijwilligers o.l.v. oprichter Gerard van Nes.

Het forum is een vraagbaak voor problemen en er kunnen nieuwe ideeën worden gepresenteerd om onderzocht te worden. Dit forum komt regelmatig ergens in den lande bijeen voor overleg.

HOU “HET” OP EEN AFSTAND EN BLIJF GEZOND!!!!

                     Henk Geurts, 2 mei 2020

 

We hebben 254 gasten online


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.