Nieuwsbrief 184 juni 2020

 

 

 

       Beste leden,

Hopelijk zijn jullie allemaal nog in goede gezondheid. Gelukkig hebben we in ieder geval geen verdere meldingen van corona ontvangen, behalve van enkele leden die de ziekte gehad hebben en die het gelukkig overleefd hebben.
Om deze nieuwsbrief gemakkelijker leesbaar te maken hebben we besloten om deze rechtstreeks in een email te schrijven. De nieuwsbrieven komen echter wel als document op onze website onder het kopje "Nieuwsbrief"

 

   Van het bestuur

Op woensdag 3 juni hebben we een bestuursvergadering belegd met als grootste agendapunt hoe we verder kunnen gaan met activiteiten in het heemgebouw.
Rekening houdend met onze beperkte ruimte en de leeftijd van onze leden is er op die vraag het volgende besloten:

• Het jaarprogramma komt tot 1 september te vervallen.
• Daarbij gaan we er van uit dat de Open Monumenten Dag 2020 op 13 september landelijk afgelast zal worden.
• Onder voorbehoud zou de eerstvolgende activiteit dan de buurtavond of wellicht introductie (presentatie werkgroepen) van nieuwe leden op 7 oktober zijn.
• De fotowerkgroep op maandag en ook de AEZEL-werkgroep op dinsdag kunnen zelf bepalen of ze al eerder willen beginnen, mits er de anderhalve meter afstand gehouden wordt. Er wordt voor desinfecterende middelen gezorgd.
• Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen die uiteraard meteen gecommuniceerd worden.

Nieuws over onze website

De werkgroep Beeldbanken heeft een item toegevoegd: OBJECTEN. Onder leiding van Peter van de Wetering zijn er al een aantal objecten geselecteerd en gefotografeerd. Daarnaast zijn deze voorwerpen van een nummer voorzien en op de website geplaatst.

Op onze website onder de knop beeldbanken vind je "Collectie Objecten HKKN" of via deze link Collectie objecten HKKN
Er zijn overigens best een aantal voorwerpen waarvan de functie niet bekend is en waar die voor gebruikt werden. Daar zal de werkgroep graag een beroep doen op alle leden om mee te denken.

 


En verder:

Na mijn oproep voor het lenen van een VHS-videorecorder heeft Henk Konings die van hem beschikbaar gesteld. Inmiddels heb ik een aantal oude VHS-videobanden gedigitaliseerd. Onder andere het oogstfeest uit 1992 met een optreden van Ad de Laat, het zeer hilarische Volkstoneel uit 1992, enkele optredens van de fanfare etc. We hebben bedacht om hier een soort compilatie(s) van te maken en die op een buurtavond of zo te vertonen. Daarna zullen de getoonde video’s op de website geplaatst worden.

Tenslotte willen we Annie van Gogh bedanken voor het maken van nieuwe (verjaardags-)kaarten.

Ondanks alle corona-perikelen wens ik u, mede namens het bestuur, een fijne zomertijd toe. De volgende nieuwsbrief zal eind augustus, begin september verschijnen

HOU “HET” OP EEN AFSTAND EN BLIJF GEZOND!!!!

                                                                                                    Henk Geurts
                                                                                                 4 juni 2020

 

We hebben 25 gasten online


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.