Nieuwsbrief 185 september 2020

 

 

NIEUWSBRIEF Nr. 185 september 2020

 

Beste leden,

Hopelijk zijn jullie allemaal nog in goede gezondheid. Gelukkig hebben we in ieder geval nog steeds geen verdere meldingen van leden met corona ontvangen en daar zijn we heel erg blij mee.
Verder willen we iedereen hartelijk bedanken voor de financiële steun door lid te blijven, terwijl nagenoeg al onze activiteiten stilgelegd zijn. De vaste kosten blijven toch doorlopen, ook al zijn we in principe gesloten.

Van het bestuur

Op woensdag 2 september hadden we weer een bestuursvergadering belegd met als grootste agendapunt hoe we verder kunnen gaan met activiteiten in het heemgebouw.
Rekening houdend met de nieuwe regelgeving en onze beperkte ruimte met weinig ventilatie waarbij de gezondheid van onze leden voorop staat hebben we het volgende besloten:

• Het jaarprogramma 2020 komt nu in zijn geheel te vervallen. Daarbij hebben we nog overwogen om de Kerstviering op twee avonden door te laten gaan, maar we vinden het risico te groot. Gezondheid voorop, dus die vervalt ook voor dit jaar.
• Omdat de eerste lezing van volgend jaar al op 5 januari zou zijn, komt die dan ook te vervallen.
• Onder voorbehoud zal de eerstvolgende activiteit dan de Algemene Ledenvergadering op 3 februari 2021 zijn. Op deze avond zal er dan wel een leuke activiteit voor na de vergadering ingepland worden.
• De fotowerkgroep op maandag en ook de AEZEL-werkgroep op dinsdag zijn weer begonnen met hun werkzaamheden en kunnen gewoon doorgaan.

• De werkgroep Beeldbanken kan weer voor overleg bij elkaar komen. We maken dan plaats in de heemkamer zodat iedereen op gepaste afstand van elkaar kan zitten.
• Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen die uiteraard meteen gecommuniceerd worden.             

En verder…:

Hebben we het bericht gekregen dat we spullen van de Molukse gemeenschap kunnen krijgen. Het betreft hier opgeslagen attributen uit voormalig woonoord Donzel. Na overleg met en goedkeuring van de Molukse gemeenschap zullen we die spullen binnenkort mogen ontvangen. Hierover later meer uiteraard, want daar gaan we zeker uitgebreid aandacht aan besteden

En verder…:

Zijn we nog steeds op zoek naar versterking van het bestuur om wat secretariële zaken op te pakken, met andere woorden: we zoeken nog steeds een secretaris. Hou je niet in, het werk wordt verdeeld en het is altijd gezellig op de bestuursvergaderingen. Bovendien hoor je nog eens wat er bijvoorbeeld landelijk, provinciaal of in de gemeente over erfgoed speelt. Allemaal zeer interessant.

                               HOU “HET” OP EEN AFSTAND EN BLIJF GEZOND!!!!

 

 Henk Geurts 3 september 2020

 

 

We hebben 11 gasten online


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.