Nieuwsbrief 187 november 2020

 

 

NIEUWSBRIEF Nr. 187 november 2020

Beste leden,

Hier de nieuwsbrief voor november met heel veel goed nieuws, maar in verband met corona ook de minder fijne mededeling dat we weer moeten sluiten..

Goed nieuws van het bestuur

Tot groot genoegen kan er een nieuw bestuurslid aangekondigd worden: Maria van Reizevoort - van Lith heeft zich bereid verklaard om zitting te nemen in ons bestuur. Zij zal tijdens de volgende ledenvergadering voorgedragen worden aan de leden.
Maria zal de komende maanden meedraaien in het bestuur, zodat zij zich kan oriënteren op eventuele zaken die door haar opgenomen kunnen worden.

Goed nieuws Rabo clubSupport

Opbrengst van deze actie

Ook dit jaar stelde de Rabobank uit onze regio weer € 300.000,- ter beschikking voor de actie Rabo ClubSupport.
Nadat we met het bestuur gezamenlijk de livestream uitzending gekeken hadden blijkt dat we toch maar mooi EUR 384,31 bijgeschreven krijgen.
We hoorden van enkele leden dat het jammer genoeg lastig, of zelfs onmogelijk was om te stemmen. Maar bij deze hartelijk bedankt voor uw stem en de genomen moeite

Van de Penningmeester

Onlangs heeft Liesbeth Vlind een verzoek per email verstuurd voor automatische incasso. Hierop zijn heel veel positieve reacties gekomen, waardoor er nu samen met de Rabobank actie ondernomen wordt om een en ander op te starten. We houden u op de hoogte.

Van de AEZEL-werkgroep

Op het moment is de digitale totaalkaart van Nistelrode 1832 geheel getekend. Er staan in totaal zo’n 5700 percelen getekend en genummerd. Ook alle bebouwing van destijds, alle straten en straatnamen, alle beken en vijvers staan erop.
Deze totaalkaart zal t.z.t. gekoppeld worden aan de lijst van de oorspronkelijke bezitters en daarna op internet geplaatst worden.

In de vorige nieuwsbrief heb ik gemeld dat de AEZEL-werkgroep wil doorgaan met een soort bewonersgeschiedenis per straat.
Maria van Reizevoort, Lambert van den Bogaart en Broer van Gestel hebben zich inmiddels bij onze werkgroep aangesloten en gaan hun medewerking verlenen.
Het is de bedoeling dat we straat voor straat gaan onderzoeken wie er allemaal op dat betreffende adres gewoond hebben. Dat willen we aanvullen met verhalen, foto’s, bidprentjes, documenten als aktes, kadasterkaarten etc. Het streven is om zo ver mogelijk terug in de tijd te gaan en zoveel mogelijk informatie toe te voegen.
Al met al een hoop onderzoekswerk in allerlei bronnen, die je ook thuis zou kunnen raadplegen.

Mocht je interesse hebben, stuur dan een e-mail naar dit adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een nieuwe Genealogiewerkgroep (herhaalde oproep)

Een nieuw idee: Het (her-)oprichten van een genealogie (stamboomonderzoek) werkgroep. Deze werkgroep zou dan alle informatie aangaande stamboomonderzoek uit onze kernen centraal kunnen opslaan en beheren als een soort bibliotheek of database.
Het is in feite een soort kruisbestuiving; als lid kun je hier informatie voor aanleveren, maar je kunt er ook informatie uit ophalen.
Ook kunnen er door deze werkgroep ook andere activiteiten ontwikkeld worden zoals bezoek aan archieven (BHIC) en cursussen stamboomonderzoek en oud schrift-lezen.
Dit idee willen we nog verder samen met geïnteresseerden uitwerken.
Indien je interesse hebt dan graag via e-mail contact opnemen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Helaas, een minder fijne mededeling:

Helaas is het vanwege de restricties van overheidswege niet geoorloofd om bijeenkomsten met meerdere personen te hebben.
Daarom heeft het bestuur besloten dat het heemgebouw met onmiddellijke ingang voorlopig tot half december gesloten blijft en alle activiteiten daar afgeblazen worden.

 En tenslotte..

Lambert van den Bogaart heeft van een archeoloog een oude Romeinse plank uit een waterput hier uit de buurt gekregen. Deze heeft inmiddels een plaatsje gekregen in de heemkamer en hangt boven de vitrine in de heemkamer.

 

HOU “HET” OP EEN AFSTAND EN BLIJF GEZOND!!!!

 

                                         Henk Geurts,

                                              4 november 2020

                                                                                                                                                                               
  

 

 


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.