Nieuwsbrief 188 december 2020

 

 

NIEUWSBRIEF Nr. 188 december 2020

Beste leden,

Hopelijk zijn jullie allen nog in goede gezondheid.
Hier de nieuwsbrief voor december met enig vermeldenswaardig nieuws, omdat in verband met corona er weinig activiteit te vermelden is.

Nieuws van het bestuur

Als eerste willen we iedereen bedanken voor de vele positieve reactie op de automatische incasso. Bij deze kunnen we melden dat dit plan doorgang gaat vinden. Ter informatie: de bedragen zullen eind februari 2021 afgeschreven worden.

Afgelopen woensdag 25 november hebben we weer een bestuursvergadering gehouden.

• We gaan er voorlopig van uit dat we het jaarprogramma 2021 vanaf maart door kunnen laten gaan. (Zie hieronder)
• Hierdoor zal de Algemene Ledenvergadering waarschijnlijk schriftelijk en per e-mail zijn met daarin de onderwerpen:
  o Financieel jaarverslag
  o Verslag kascommissie
  o De benoeming van Maria Reizevoort tot bestuurslid
  o Rondvraag

Voorlopig jaarprogramma 2021

Woensdag 6 januari Vervalt

Woensdag 3 februari Algemene Ledenvergadering (aangepaste vorm)

Woensdag 3 maart Buurtavond – oude video’s

Woensdag 7 april Buurtavond/nog in te vullen

Woensdag 19 mei Lezing Adriaan Sanders

Zaterdag 26 juni Heemreis naar Oirschot

Woensdag 7 juli Buurtavond/nog in te vullen

Zondag 12 september Open Monumentendag

Woensdag 6 oktober Lezing Rien Kersten

Woensdag 3 november buurtavond/nog in te vullen

Woensdag 15 december Kerstviering (Willemien Geurts & Willemien vd Wielen)

De Foto- en de AEZEL-werkgroep

Deze werkgroepen hebben hun werkzaamheden weer opgestart. De Fotowerkgroep op maandagmorgen en de AEZEL-werkgroep is verhuisd naar de donderdagmorgen.
De werkgroep Beeldbanken zal op zaterdag 12 december weer kunnen overleggen, de ruimte zal worden aangepast.

Tonnie en Kee

 Onlangs kregen we weer het verzoek van de basisscholen om weer Tonnie en Kee te organiseren. Omdat dit evenement afgelopen jaar vanwege corona uitgevallen is hebben de scholen om een paar extra sessies gevraagd. Dit om de kinderen uit groep 4, die het vorig jaar gemist hebben, toch het project aan te kunnen bieden.
De data zijn inmiddels vastgelegd in de weken tussen 12 en 23 april 2021.
Inmiddels hebben zich al verschillende personen aangemeld om de diverse posten te bemensen. Mocht je ook interesse hebben in deze leuke activiteit, dan kun je jezelf via deze e-mail opgeven of Wim van Driel (06-30795558) even bellen.

En tenslotte…:

Op de website is een gesproken woord te vinden over de prehistorische bronzen bijl. .

Klik op de volgende link Wim van Schaijk spreekt over zijn gevonden bronzen kokerbijl

 

Wensen wij jullie allemaal, ondanks alle perikelen, alvast een

ZALIG EN GEZOND KERSTFEEST.

 

 

Kerststal St. Jan Den Bosch 2018 (foto HG)

 

HOU “HET” OP EEN AFSTAND EN BLIJF GEZOND!!!!

 

                                          Henk Geurts

                                                1 december 2020

 

 

 


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.