Nieuwsbrief 192 mei 2021

 

NIEUWSBRIEF Nr. 192 mei 2021

Beste leden,

 In de vorige nieuwsbrief gaf Henk al te kennen dat ik, Liesbeth, de nieuwsbrief ga verzorgen.
Dat zal ik zo goed mogelijk proberen te doen uiteraard, maar na voorgangers als Rien en Henk zal dit niet meevallen. Evenaren hoeft ook niet natuurlijk!
Henk dank ik hartelijk namens ons allen voor de steeds met veel enthousiasme geschreven nieuwsbrieven

Van het bestuur

Op 7 april hadden we als bestuur onze eerste ZOOM-vergadering.
Helemaal van deze tijd dus! Dankzij onze computermannen Peter en Henk was het een makkie. Wél zo veilig natuurlijk maar ik heb toch liever een paar levende zielen tegenover me met een lekker kopje koffie en een borreltje om af te sluiten.
Misschien kan dat vanaf de volgende keer al.
Langzaam maar zeker worden we corona de baas en als we allemaal gevaccineerd zijn mogen we weer wat meer bij elkaar komen, zij het op veilige afstand.

Het jaarprogramma kunnen we wellicht na de zomer opstarten vanaf september.
Zowel Rien Kersten als Adriaan Sanders hebben de lezing naar later in het seizoen willen verzetten zodat we toch wat lezingen gaan houden. Ter zijner tijd laten we weten hoe een en ander gaat verlopen. (Op wo. 6 okt. Rien Kersten en op wo. 3 nov. Adriaan Sanders, noteer maar alvast!)

Ons jaarlijkse Heem-uitstapje moeten we nog een jaartje uitstellen maar wat in het vat zit verzuurt niet.

We hebben stil gestaan bij de algemene ledenvergadering op 3 februari. Voorafgaand aan deze vergadering heeft de communicatie via mail plaatsgevonden met de leden. Een en ander is goed verlopen maar hopelijk was dit éénmalig.

We hebben een nieuw lid mogen inschrijven, Leonie van Dijk van het Urnenveld heten we bij deze van harte welkom en we hopen haar zo gauw mogelijk tegen te komen in ons Heemhuis bij de te houden activiteiten.

Helaas hebben de kinderen en kleinkinderen afscheid moeten nemen van hun vader en opa Piet Wijdeven.
Piet is nog niet zo lang geleden lid geworden, helemaal enthousiast na een lezing die hij bijgewoond had. Jammer dat hij maar zo kort kennis heeft kunnen nemen van onze vereniging. Ons medeleven gaat uit naar zijn kinderen en kleinkinderen die hem erg gaan missen.

Boekenactie

De boekenactie loopt nog steeds. Er liggen nog steeds boeken die verkocht kunnen worden. Mocht je nog boeken willen kopen dan kan dat nog steeds (op afspraak) voor onze uiterst lage prijs.

Nogmaals aandacht voor een binnengekomen verzoek

In 2022 is het 75 jaar geleden dat Brabants Heem is opgericht als vertegenwoordiging van alle Heemkundekringen. Dit heuglijk feit wordt gevierd met het uitbrengen van een jubileumboek. Daarvoor roept Brabants Heem alle Heemkundekringen op om een typische traditie te beschrijven van elk dorp. Te denken aan de metworst-rennen in Boxmeer of het vlooien-stoken op Bedaf.
Vandaar de oproep aan alle leden om mee te denken in dit verzoek.
Wie kent een typisch Nistelrodese traditie? Laat het ons weten.

Van de beeldbanken werkgroep

Peter gaat samen met Rien en Maria een opschoningsactie starten voor wat betreft het gebruik van de velden Rubriek en Sub-rubriek in de fotobeeldbank.
Bovendien wil Peter onze beeldbanken zoals foto;s, bidprentjes, boeken via verwijzingen meer aan elkaar koppelen. Er zijn veel foto’s die een link hebben met bijv. een bidprentje of een boek in de bibliotheek. Maar daarover later meer.

Van toen: Uit de HaalOver Jaargang 5, 1959-027

Eigenlijk wel een leuke traditie om erin te houden, een stukje uit de eerste jaren van Haal Over.
Hierbij een stukje van een zeer vooruitstrevende Rudolf (Dolf) van der Aalsvoort van de Palmenweg.
Nu, meer dan 60 jaar later, lijkt het wel of er destijds naar hem geluisterd is……

NISTELRODE WERE DIE !!!!

Met opzet kies ik dit opschrift omdat wij nog ze pas in de krant gelezen en over de radio gehoord hebben, dat Nistelrode op twee na het laagste inkomen per hoofd heeft gehad in 1955!
Nu kan men daarover een discussie opzetten en de vraag stellen of misschien de grootte van het gezin het inkomen per inwoner gedrukt heeft. En zou dat zijn dan is er zoveel meer reden te zeggen : “Nistelrode, were die!”


Inderdaad, Nistelrode is de laatste vijftig jaar enorm vooruitgegaan, het is van een dagloners- en weversdorp geworden tot een boerendorp. Met een kleine variatie op “Were die” moet Nistelrode geen krans gaan vlechten op eigen grootheid en intussen de allerarmste gemeente van het land worden. Als we fier zijn op onze grote gezinnen moeten we er ook zorg voor dragen dat we meer verdienen. Voor ons boeren zijn er altijd andere en meerdere mogelijkheden. Ik denk hier aan het artikel van Has van den Elzen in het pastoorsnummer waar die het over de kansen van de tuinbouw heeft.
Om meer te verdienen is het nodig de verleturen te beperken. Als je ’s morgens in de dauw door de achterwegen fietst is het of het dorp een gekkenhuis is: op Donzel wordt met een melkkan gesjouwd door iemand van Menzel en zo omgekeerd en overal is het een Babylonische verwarring. Het is goed dat op dat moment de burgers nog niet wakker zijn anders kwamen er beslist botsingen.

En dan de gekke grootte van de percelen!! Wat worden er veel kanten ruw of niet bewerkt. Wat gaat er zo een grote oppervlakte grond verloren!!
Wat een voordeel zou het zijn als ieder bedrijf zoveel mogelijk aan één stuk lag. Wat werden de mogelijkheden groter in verband met tuinbouw omdat men een regeninstallatie zou kunnen aanschaffen. Omdat men zijn koeien vlak bij huis had, omdat men in een woord tijd kreeg, TIJD, om jet grote gezin beter te kunnen onderhouden en dus beter te kunnen opvoeden.
In een klein bestek met het oog op het algemeen beland zouden hier drie dingen te combineren zijn:

1. Het sportveld, dat beslist nodig is voor paardensport, voetbal enz. Hier heeft de jeugd recht op.
2. De rechttrekking van de provinciale weg buiten de kom waardoor het voor ouden van dagen en voor kinderen veilig wordt in de kom van het dorp.
3. De oneconomische versnipperde percelen van de boerengrond waarover we reeds spraken.

Wat een weldaad zou het voor Nistelrode zijn indien deze drie problemen als een geheel aangepakt werden!!
Nemen we al de grond ten oosten van de Hoogstraat te beginnen bij Adr. van Rooij en Delst tot aan de grens van Uden. En ten zuiden van de weg naar de Loo te beginnen bij Adr. van Rooij en verder in het verlengde tot aan de grens van Schaijk. Dit gebied, zo ongeveer 25% van ons dorp in ruilverkaveling, wat zouden de betrokken boeren daarmee gebaat zijn!!

Als de betrokken instanties bewogen konden worden de toekomstige weg te projecteren kon men daar de nieuwe straten en percelen op richten, Ook kon men dan tevens de zo nodige sportvelden een goede plaats geven. Bovendien is in het bovenomschreven gebied een oppervlakte van enkele hectaren cultuurgrond eigendom van de gemeente. Als de gemeentegrond de sprong zou maken van achter naar voor en dus terecht kwam op de plaats waar het sportveld het meest gewenst is, zouden ingelanden daaraan niets verliezen en zou dat in het algemeen beeld goed passen.

Mag ik een bescheiden beroep doen op het gemeentebestuur en alle organisaties en alle personen die verantwoordelijkheid dragen in ons dorp, tot een eensgezind samenwerken voor dit plan. Er zijn beslist vele grote moeilijkheden te overwinnen. De juiste personen op de juiste plaats zullen die best de baas kunnen.

Mocht het zover kunnen komen dat niemand der ingelanden verbeten conservatief is. Mag het werkelijkheid worden ter wille van onze kinderen!!!!

Haalover dankend voor de plaatsruimte, R. van der Aalsvoort, Palmenweg 9

Hoop ik dat mijn eerste nieuwsbrief de vuurdoop doorstaat.

HET BESTUUR VAN HKK NISTELVORST WENST JULLIE ALLEN

EEN MOOIE MAAND MEI !!!

 

                                                                     Liesbeth Vlind
                                                               1 mei 2021

 


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.