Nieuwsbrief 194 juli 2021

 

 NIEUWSBRIEF Nr. 194 juli 2021

De maand juni is weer voorbij. Inmiddels zijn de regeltjes wat versoepeld en we hebben de hoop dat we na september weer een “gewoon” op kunnen starten.
Noteer maar alvast op uw kalender:

• Wo. 1 september: eerste ledenavond sinds lang! Daar willen we een extra feestelijk tintje aan geven. Maar de uitnodiging hiervoor krijgt u twee weken    van tevoren als we zeker weten dat het door kan gaan.
• Wo. 6 oktober een lezing door Rien Kersten. Dat wordt zeker weer een genoeglijk avondje. Titel van de lezing: "Insecten is niets menselijks vreemd"
• Wo. 3 november een lezing door Adriaan Sanders. I.v.m. de bevrijdingsfeesten van vorig jaar is deze lezing “Brabant bevrijd” uitgesteld.
• Voor wat betreft de kerstviering maken we nog even pas op de plaats maar dat horen jullie zo snel mogelijk van ons.

Boekenactie

De boekenactie loopt nog steeds. Er liggen nog steeds boeken die verkocht kunnen worden. Mocht je nog boeken willen kopen dan kan dat nog steeds (op afspraak) voor onze uiterst lage prijs.

Aandacht voor een binnengekomen verzoek

Jumbo Nistelrode heeft ons benaderd met het verzoek om een Jumbo Fotoboek samen te stellen. Ook in andere plaatsen is met succes een verzamelboek uitgegeven waarvoor plaatjes gespaard moeten worden.

We hebben onze medewerking toegezegd omdat de resultaten van de andere boeken ons wel enthousiast hebben gestemd.
Wellicht hebben er mensen zin om hieraan mee te werken. Alle hulp is welkom en we roepen eenieder op die daar zin in heeft contact op te nemen met een van de bestuursleden.

Van de beeldbanken werkgroep:

Op 19 juni was er weer een bijeenkomst van deze werkgroep.
Jack Geurts bezoekt met veel interesse de webinars van ZCBS. Het zou zinvol zijn om alles zoveel mogelijk opnieuw de classificeren en te rubriceren zodat de diverse beeldbanken aan elkaar gelinkt kunnen worden.

Hij meldt tevens dat de beeldbank zeer goed bezocht wordt. We hebben belangstellenden van over heel de wereld. Laatst ontvingen we zelfs mail uit Australië!

Inmiddels staan er ruim 5.500 foto’s op de beeldbank en ook Lambert heeft niet stil gezeten. Op de site staan inmiddels 8139 bidprentjes!!!
Harrie van Grinsven heeft het idee opgevat om het oude maandblad “Vergeetmenietjes” te scannen en in beeld te brengen. Wordt vervolgd…
Ook het AEZEL-project kwam uiteraard aan bod.

Inmiddels staan de overgetekende kadastertotaalkaarten uit 1832 van Heesch en Nistelrode op een testsite bij AEZEL op internet.
Nadat er uitvoerig getest is zal deze site door iedereen bekeken kunnen worden. Zodra dit mogelijk is zal de AEZEL-werkgroep een presentatie hieromtrent geven.

 Leuke bijdrage van Frank Geenen uit Vorstenbosch

Mariaverschijning

Onlangs hielp de Heemkundekring de gemeente aan straatnamen voor het uitbreidingsplan Bergakkers in Vorstenbosch. Binnenkort start daar een nieuwe uitbreiding van het dorp. Een van de straten gaat de naam Lieve Vrouweveld heten. 74 jaar geleden, op vrijdag 4 juli 1947, was het in Vorstenbosch een drukte vanwege Maria.

De kinderen Anton en Bertus van der Velden werden, toen ze eind juni van een kersenboomgaard over een aardappelveld op de Bergakkers naar hun huis op de Kampweg gingen, verrast door een 'verschijning' van Maria. Het bericht verspreidde zich snel door het land. Omdat ook werd gezegd dat op vrijdag 4 juli Maria opnieuw zou verschijnen stroomden duizenden mensen die dag naar Vorstenbosch. Natuurlijk tevergeefs, maar het zette het dorp wel op de kaart zo lezen we in krantenberichten van toen.

Pastoor Liebregts (pastoor van 1926-1955), naar wie ook een straatnaam in Vorstenbosch is vernoemd, dacht er zo het zijne van. De Mariaverschijning komt nog steeds voor in overzichten, zo ook in het onlangs verschenen boek "Bezoek van boven, Mariaverschijningen in West-Europa" van Jeroen Sweijen, waarin hij 120 van de vele verschijningen beschrijft. De katholieke kerk hecht niet zo'n groot belang aan Maria verschijningen en heeft er ook maar enkelen erkend.

Krantenbericht maandag 7 juli 1947

Brabants dorpje in grote opschudding Twee jongens zagen Mariaverschijning Duizenden Nederlanders zijn vorige week vrijdag naar een Brabants dorp gereisd op het gerucht, dat zich aan twee dorpelingetjes de wonderbaarlijke verschijning van Onze Lieve Vrouw had voorgedaan, die zich op die dag zou herhalen. Automobilisten, motorrijders, fietsers en wandelaars overstroomden het plaatsje Vorstenbosch.

Het was juist een week geleden, dat het wonder had plaats gehad. Anton en Bertus van der Velden, 12 en 11 jaar, waren bij een oom kersen gaan plukken. Om de weg naar huis te bekorten liepen zij over de akkers van buren. Het was reeds donker. Plotseling, zo verklaarden de jongens, ontstond een hevige lichtgloed en daar middenin zagen zij een vrouwelijke gestalte, waarin zij Maria herkenden. Thuisgekomen vertelden zij hun moeder wat hun overkomen was, die enkele dagen later de pastoor ervan in kennis stelde. Hoewel deze zeer sceptisch stond tegenover het verhaal kon niet verhinderd worden, dat het bericht over de verschijning te Vorstenbosch zich verspreidde.

Daaraan was vastgeknoopt, dat Maria beloofd zou hebben terug te komen. Een bedevaart naar het dorpje was het gevolg. De kinderen zelf hebben nooit gezegd, dat de verschijning een woord met hen gewisseld had. De geestelijkheid neemt een zeer gereserveerde houding aan. Meer over straatnamen en historie van Vorstenbosch vind je op www.vorstenbosch-info.nl.

Frank Geenen

En tenslotte…:

Hoop ik dat iedereen die op vakantie gaat het goed naar de zin zal hebben!!
Het vervolg op het stukje over de barbier houden jullie tegoed……

 

HET BESTUUR VAN HKK NISTELVORST WENST JULLIE ALLE EEN MOOIE VAKANTIETIJD!!

 

Liesbeth Vlind
1 juli 2021

 


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.