Nieuwsbrief 199 januari 2022

 
NIEUWSBRIEF 199 januari 2022

 

Beste leden,

Van het bestuur

Alweer een jaar verstreken waarin we weinig tot geen activiteiten voor onze leden
konden verwezenlijken. Heel spijtig natuurlijk voor ons allemaal!
Toch moeten we de “tent” overeind zien te houden. De moed erin houden is ook een
grote uitdaging.
De fotowerkgroep is trouw elke week aan het werk. Standvastig als altijd.

Er is op het ogenblik aandacht voor het onderhoud van het gebouw. Wim is in
gesprek met de gemeente over aanpassingen van de elektrische installatie. De
buitenboel is keurig bijgehouden door een paar dappere leden waarop we altijd
mogen rekenen (hé Ton en Peter en Lambert!)

En we hebben gelukkig een aantal mooie projecten waarmee verschillende leden van
onze club zich bezighouden

Op 17 januari bijvoorbeeld is er een eindpresentatie van het Aezel-Bernheze project:
Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode. Henk Geurts is de grote drijfveer daarachter
voor onze heemkundekring. In deze presentatie wordt aan wethouder Wijdeven en
zijn ambtenaren uitgelegd wat het project inhoudt en wat je ermee kunt doen. Ook
wordt er aandacht besteed aan de toekomstige uitbreidingen: de
bewoningsgeschiedenis en daarmee ook de wijzigingen van de percelen/eigenaren
door de jaren heen.

We mogen het nu alvast wel verklappen….. Jumbo komt in februari uit met een
“plaatjesboek” over Nistelrode. Alle klanten kunnen meesparen om plaatjes in het
daarvoor bestemde boek te sparen.
Hieraan hebben het bestuur en Lambert keihard meegewerkt. Ook uit Vorstenbosch
is de nodige ondersteuning gekomen. De uren die hierin gestoken zijn, zijn niet te
tellen. Het resultaat mag er zijn volgens ons zijn.

Een tijd geleden kreeg Maria Reizevoort van dhr. Oldenkamp een hele aparte steen
die bij de aanleg van het viaduct aan de Noorderbaan uit de grond kwam. Men was
daar aan het graven, niet wetende dat men hier met de Peelrandbreuk te maken had.
Het lijkt of deze steen gebroken is en daarna weer aan elkaar gegroeid is. Henk
heeft deze steen ter beoordeling aan schoonzoon Arjan laten zien. Arjan is
geoloog van beroep en die had de volgende opmerkingen:

Deze steen is een zeer poreuze kalksteen die opgebouwd is uit allemaal minuscuul
kleine fossiele schelpjes of deeltjes daarvan die vermengd zijn met wat zand. Zo’n 16
miljoen jaar geleden was de Maashorst nog een ondiepe oerzee. In die tijd is deze
steen hoogstwaarschijnlijk ontstaan uit opeengeperste afgestorven schelpdiertjes die
onder hoge druk samengeperst zijn. Op een of andere manier is de steen
middendoor gebroken of gebarsten. Beide helften zijn dan ook iets verschoven van
elkaar weer aan elkaar gegroeid. Dat het weer aan elkaar “gelijmd” is, kun je zien
aan de kalkafzettingen in de breuk, waarbij je moet denken aan de stalagmieten en
stalactieten. Er zou een betere verklaring gegeven kunnen worden als de steen weer
gesplitst zou worden, maar dat vonden we zonde.
Dus al met al een echte Nisseroise natuursteen, die hier zeer waarschijnlijk in de
omgeving gevormd is en die zich nu in de vitrine in de heemkamer bevindt.

 En verder

Op woensdag 5 januari stond er een lezing gepland. Wouter Prins, senior
conservator van museum Krona in Uden zou deze verzorgen. Hoe toepasselijk
daags voor driekoningen: “de herders en de koningen”…… Helaas hebben we ook
deze lezing moeten schrappen.
Maar het goede nieuws is dat Wouter Prins bereid is gevonden om op woensdag 9
maart een lezing bij ons te houden over het laatste avondmaal. Rondom dat thema
organiseert het museum een expositie het komende voorjaar.

Voorlopig programma voor 2022:

2 februari Algemene Ledenvergadering.
9 maart Lezing Wouter Prins – Het laatste avondmaal
April Tonnie en Kee, ontvangst van leerlingen van de basisscholen
6 april buurtavond / oude video’s etc.
11 mei Lezing Adriaan Sanders – Market Garden, Uden én Nistelrode…
25 juni Heemreis naar Oirschot
6 juli buurtavond / oude video’s etc.
7 sept. Lezing Rien Kersten – De Levende Heide
11 sept. Open Monumentendag – We wachten het onderwerp af…..
5 oktober Lezing (nog in te vullen)
2 november buurtavond
14 dec. Kerstviering door Willemien van der Wielen en Willemien Geurts

Namens het bestuur wens ik u allen een gezellige jaarwisseling toe.

Voor 2022 alle goeds maar blijf bovenal gezond en hopelijk mogen we elkaar
weer ontmoeten binnen niet al te lange tijd.

Nistelrode, 31 december 2021

Liesbeth Vlind
 

 

 

 


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.