Nieuwsbrief 200 februari 2022

 
                                            NIEUWSBRIEF 200 februari 2022

 

Beste leden,

Van het bestuur

De eerste maand van 2022 ligt alweer achter ons. Een maand waarin we nog weinig
activiteiten hebben kunnen organiseren.

Zelfs de jaarvergadering zal nog niet samen met de leden gehouden kunnen worden
omdat we de veiligheid nog niet kunnen waarborgen en we niemand bloot willen
stellen aan het gevaar om Corona op te lopen bij onze club.

 

                                 

 

Gezien de bijzondere situatie ten gevolge van de coronamaatregelen heeft het
bestuur van de HKK “Nistelvorst” besloten om de Algemene Ledenvergadering (ALV)
voor 2022 wederom digitaal te houden in februari 2022. De leden, die digitaal
bereikbaar zijn, krijgen de stukken digitaal aangeleverd. De leden, die niet
beschikken over een computer, krijgen de stukken in papieren versie aangeboden.
We zijn volop met de voorbereiding bezig en we laten u het meteen weten wanneer
we daadwerkelijk de vergadering houden.

We willen alle leden bedanken die ons een kerst- en nieuwjaarsgroet hebben
gestuurd. De kaart die wij gestuurd hebben in december is bij velen van u in goede
aarde gevallen. We hopen toch zo dat we volgend jaar weer een echte kerstviering
kunnen houden zoals u die gewend bent van ons.

Er is een mooie poffer geschonken door Theo Janssen. We zullen deze tonen in een
van onze vitrinekasten. De poffer wordt gezet op een “kop”, geschonken door Tonny
Janssen (broer van Theo).

Presentatie JUMBO-boek!!

De Jumbo komt in februari uit met een “plaatjesboek” over Nistelrode. Op 3 februari
vindt de uitreiking plaats in ons Heemgebouw.
Alle klanten van de Jumbo kunnen meesparen om plaatjes in het daarvoor bestemde
boek te sparen.
Hieraan hebben het bestuur en Lambert keihard meegewerkt. Ook uit Vorstenbosch
is de nodige ondersteuning gekomen. De uren die hierin gestoken zijn, zijn niet te
tellen. Het resultaat mag er zijn volgens ons zijn.
En ook leuk om te vermelden is dat we er een bedrag van € 1000,- aan overhouden!!!

Presentatie aan de wethouder

Nadat de presentatie van het AEZEL-Bernheze project op 17 januari vanwege de
lockdown werd afgelast is, wordt deze nu op 17 februari gegeven. Tijdens deze
presentatie wordt aan wethouder Wijdeven en zijn ambtenaren uitgelegd hoe we tot
dit eindresultaat gekomen zijn, wat het project inhoudt en wat je ermee kunt doen.
Ook wordt er aandacht besteed aan de toekomstige uitbreidingen: de
bewoningsgeschiedenis en daarmee ook de wijzigingen van de percelen/eigenaren
door de jaren heen.

                                                                 

Contributie

De meeste van onze leden hebben vorig jaar meegedaan met het incassoprogramma
voor het innen van de jaarlijkse contributie. Er is toen afgesproken dat we ieder jaar
begin maart het bedrag innen.
Voor de leden die zelf de contributie overmaken nog een geheugensteuntje:


De contributie bedraagt € 25,- per persoon. Elk tweede lid betaalt € 17,50
In dat geval dus totaal dus € 42,50 per jaar.
U kunt het bedrag over maken op rek.nr. NL92 RABO 0155 2107 18
t.n.v. Heemkundekring Nistelvorst onder vermelding van de naam van de betalende
persoon. Contant kan natuurlijk ook bij Liesbeth Vlind, de penningmeester. We
hopen en vertrouwen op uw medewerking en willen u vragen het bedrag vóór 15
maart 2020 te voldoen.

We beseffen dat we weinig ‘waar voor ons geld’ kunnen leveren maar we vinden het
heel fijn dat geen van de leden af heeft laten weten het afgelopen jaar. We zijn blij
dat u allen zo loyaal naar onze vereniging toe bent. Hieronder nog eens het
programma voor dit jaar. We hopen op 9 maart echt van start te kunnen gaan.

 

Programma voor 2022:

 

               9 maart Lezing Wouter Prins – Het laatste avondmaal             

              1 april  Algemene Ledenvergadering.

                april Tonnie en Kee, ontvangst van leerlingen van de basisscholen

             6 april Buurtavond /Aezelpresentatie Henk Geurts

             11 mei Lezing Adriaan Sanders – Market Garden, Uden én Nistelrode…

             25 juni Heemreis naar Oirschot

               6 juli Buurtavond / oude video’s etc.

             7 sept. Lezing Rien Kersten – De Levende Heide

            11 sept. Open Monumentendag – We wachten het onderwerp af.

             5 oktober Lezing (nog in te vullen)

             2 november Buurtavond

           14 dec. Kerstviering door Willemien van der Wielen en Willemien Geurts

 

 

                                                                                         Nistelrode, 1 februari 2022

                                                                                         Liesbeth Vlind

 

 


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.