Nieuwsbrief 201 maart 2022

                                                              NIEUWSBRIEF 201 maart 2022

Beste leden,

Van het bestuur

We hebben maart 2022 aangetikt.
En hoe! Een mooi carnavalsweekend voor degenen die het gevierd hebben en
anders was het een prachtig weekend waarin de lente al te ruiken was. Overal de
mooie bloemen die de lente aankondigen. Heerlijk!

We mogen gelukkig ook de deuren weer openen voor onze leden en vanaf maandag
7 maart is alles weer als vanouds (hopen we). Op woensdagochtend is de
fotowerkgroep al altijd bezig geweest. Nu zal ook de werkgroep voor de
bewoningsgeschiedenis beginnen op de woensdag. Mocht er iemand zin hebben om
ook van de partij te zijn: altijd welkom !!

Op 2 maart wordt er een grote schoonmaak gehouden want de spinnetjes hebben vrij
spel gehad! De vlokken vliegen ons bij wijze van spreken om de oren en de ramen
kunnen ook wel een beurtje gebruiken. We danken de vrijwillige dames en heren
hartelijk voor hun fanatieke inzet

Minder is de situatie in de wereld die ons nu bezighoudt. De oorlog in Oekraïne houdt
ons in de ban. Verschrikkelijke beelden bereiken ons en we kunnen alleen maar
hopen dat er nog wat gezond verstand gebruikt zal worden…… maar het voorspelt
niet veel goeds voor de arme bevolking van Oekraïne

LEZING op woensdag 9 maart a.s.

De eerste lezing van dit jaar zal gehouden worden op woensdag 9 maart a.s. De
heer Wouter Prins van Museum Krona in Uden zal deze lezing verzorgen met het
onderwerp “het laatste avondmaal”. Rondom dit thema organiseert met museum een
expositie dit voorjaar. De avond begint zoals gewoonlijk weer om 20.00 uur!

Algemene Ledenvergadering op 1 april a.s.

Gezien de bijzondere situatie ten gevolge van de coronamaatregelen had het bestuur
van de HKK “Nistelvorst” besloten om de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor
2022 wederom digitaal te houden in februari 2022.
Echter toen bekend werd dat er versoepelingen aan zaten te komen hebben we
besloten om de vergadering tóch “live” te houden.
Op VRIJDAG 1 APRIL (geen grapje) om 19.30 uur zal de vergadering gehouden
worden in ons Heemhuis.
Er zijn een paar leden die we graag willen huldigen i.v.m. het 25-jarig lidmaatschap.
Te weten Paul Altorf, die vorig jaar al 25 jaar lid was en Lambert en Joke van den
Bogaart. Eindelijk een feestelijk tintje die deze avond daardoor mee krijgt! We doen
iets lekkers bij de koffie en we schenken aan het einde van de avond een borrel voor
alle aanwezigen

De stukken voor de vergadering en de agenda zullen twee weken voor de
vergadering toegestuurd worden via de mail en tijdens de vergadering worden de
stukken via de beamer getoond. We hopen dat velen van u deze avond op komen
luisteren

Presentatie JUMBO-boek!!

Op 3 februari vond de uitreiking plaats in ons Heemgebouw.
Het gonst in het dorp van de oproepen om mee te sparen voor de plaatjes in het
daarvoor bestemde boek!

                

Hieraan hebben het bestuur en Lambert en onze fotograaf Hans keihard
meegewerkt. Ook uit Vorstenbosch is de nodige ondersteuning gekomen. 

De urendie hierin gestoken zijn, zijn niet te tellen. Het resultaat mag er zijn volgens ons zijn.
En ook leuk om te vermelden is dat we er een bedrag van € 1000,- aan over houden!

Presentatie Aezel in Loosbroek

Op donderdag 17 maart was er in “de Wis” in Loosbroek de langverwachte
presentatie van het AEZEL Projek. Onze Henk is samen met vertegenwoordigers van
de Heemkundekringen in Heesch en Heeswijk-Dinther al jaren bezig voor het
Bernhezer deel van het Aezel Projek. Onze wethouder Rien Wijdeven en nog wat
afgevaardigden van de gemeente volgden deze presentatie met belangstelling. En
natuurlijk de geduldige tekenaars van de kadasters Gijs van der Wielen en Henk
Konings. Er werd uitleg gegeven over de te koppelen kadastrale gegevens met de
bewonersgeschiedenis.

                      


Contributie

De meeste van onze leden hebben vorig jaar meegedaan met het incasso progamma
voor het innen van de jaarlijkse contributie. Er is toen afgesproken dat we ieder jaar
begin maart het bedrag innen.
Voor de leden die zelf de contributie overmaken nog een geheugensteuntje.


De contributie bedraagt € 25,- per persoon. Elk tweede lid betaalt € 17,50
In dat geval dus totaal dus € 42,50 per jaar.
U kunt het bedrag over maken op rek.nr. NL92 RABO 0155 2107 18
t.n.v. Heemkundekring Nistelvorst onder vermelding van de naam van de betalende
persoon. Contant kan natuurlijk ook bij Liesbeth Vlind, de penningmeester. We
hopen en vertrouwen op uw medewerking en willen u vragen het bedrag vóór 15
maart 2022 te voldoen.

We beseffen dat we weinig ‘waar voor ons geld’ kunnen leveren maar we vinden het
heel fijn dat geen van de leden af heeft laten weten het afgelopen jaar. We zijn blij
dat u allen zo loyaal naar onze vereniging toe bent.

Tenslotte...

Hebben we van ons lid Lambert van den Heuvel het door hem geschreven prachtige
boekje over de ontginningen rond buurdorp Berghem ontvangen. Het schetst een
tijdbeeld van het ontstaan van het landschap hier in de regio. Het ligt in de
bibliotheek ter inzage maar voor de liefhebbers is het ook bij Lambert te koop of bij
boekhandel Ceelen in Heesch.

                                

Een dezer dagen vindt u de uitnodiging jaarvergadering op 1 april in uw mail en
hopelijk mogen we elkaar weer ontmoeten !!


                                                                        Nistelrode, 2 maart 2022
                                                                        Liesbeth Vlind
   

 


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.