Nieuwsbrief 202 april 2022

 

 

                                                                     NIEUWSBRIEF 202 april 2022

 Beste leden,

Van het bestuur

Hier is de kersverse nieuwsbrief van april alweer.
Genietend van een heerlijk zonnetje, de lente is écht begonnen.

We mogen gelukkig ook de deuren weer openen voor onze leden en vanaf maandag
7 maart is alles weer als vanouds. Op woensdagochtend is de fotowerkgroep al altijd
bezig geweest. Nu zou ook de werkgroep voor de bewoningsgeschiedenis beginnen
op de woensdag. Helaas moeten we de bezigheden voor dit onderwerp even op een
lager plan zetten omdat we niet genoeg mankracht hebben om het werk uit te
voeren. Er zijn nog teveel andere klussen die nu prioriteit hebben. Maar we houden u
op de hoogte.

Op 2 maart werd weer een grote schoonmaak gehouden. Met 12 bezige bijen en
darren hebben we de klus geklaard en het resultaat was een fris Heemlokaal
wederom. We danken de vrijwilligers dames en heren hartelijk voor hun fanatieke
inzet.

Algemene Ledenvergadering op 1 april a.s.

Op VRIJDAG 1 APRIL (geen grapje) om 20.00 uur zal de vergadering gehouden
worden in ons Heemhuis.
Er zijn een paar leden die we graag willen huldigen i.v.m. het 25-jarig lidmaatschap.
Te weten Paul Altorf, die vorig jaar al 25 jaar lid was en Lambert en Joke van den
Bogaart. Eindelijk een feestelijk tintje die deze avond daardoor mee krijgt! We doen
iets lekkers bij de koffie en we schenken aan het einde van de avond een borrel voor
alle aanwezigen.

De stukken voor de vergadering en de agenda heeft u reeds ontvangen en deze
zullen tijdens de vergadering via de beamer worden getoond. We hopen dat velen
van u deze avond op komen luisteren

En er ís gelegenheid om plaatjes voor het JUMBO-boek te ruilen. Het is een hele
rage in het dorp!!

Buurt en kletsavond op woensdag 6 april a.s.

Onze eigen Henk Geurts zal een uiteenzetting geven over de geschiedenis en de
ontwikkeling van het landmeten. Van de Babyloniërs tot de 18e eeuw……

En natuurlijk is er weer gelegenheid om plaatjes voor het Jumboboek te ruilen. Op
Woensdag 20 april is er een grote ruilbeurs georganiseerd door Jumbo en ons in
het Nestelré gebouw. Maar daar hoort u vast nog meer over!

Tonnie en Kee in Keutelree

Na twee jaar is Wim weer volop bezig met de voorbereidingen om de kinderen van
de basisscholen te ontvangen. Maar liefst 5 groepen van de klassen 3 en 4 doen
hieraan mee.
Een volleerd clubje heemkundeleden zal weer acte de préséance geven om de
kleintjes een beetje wegwijs te maken in de wereld waar ze écht geen weet meer van
hebben! En zelfs hun ouders soms niet…..

Geweldige subsidie Brabants Heem

Een geplaatste oproep bij Brabants Heem om geld ter beschikking te stellen aan
Heemkundekringen heeft ertoe geleid dat we in aanmerking komen voor € 1000,-
voor de aanschaf van computers e.d. voor de voortgang van het Aezelprojek en de
bewoningsgeschiedenis. Om het goed onderbouwde verhaal van Henk konden ze
niet heen!!!

Terugblik lezing wo. 9 maart door Wouter Prins

Aanvankelijk hadden we voor de lezing “de herders en de drie koningen” gekozen.
Maar omdat op 5 januari door corona de lezing nog niet door kon gaan dacht Wouter
Prins dat een lezing over het laatste avondmaal wellicht actueler zou zijn in maart.
Rondom dat thema organiseert Museum Krona in Uden een expositie dit voorjaar.
Een aanrader, zeker als je bij de lezing bent geweest.
Je gaat met hele andere ogen naar het tafereel van het laatste avondmaal kijken. Er
is nog veel te ontdekken.

            

             

 

Een klein geheugensteuntje over de Contributie

De meeste van onze leden hebben vorig jaar meegedaan met het incasso progamma
voor het innen van de jaarlijkse contributie. Er is toen afgesproken dat we ieder jaar
begin maart het bedrag innen.
Voor de leden die zelf de contributie overmaken nog een geheugensteuntje:

De contributie bedraagt € 25,- per persoon. Elk tweede lid betaalt € 17,50
In dat geval dus totaal dus € 42,50 per jaar.
U kunt het bedrag over maken op rek.nr. NL92 RABO 0155 2107 18
t.n.v. Heemkundekring Nistelvorst onder vermelding van de naam van de betalende
persoon. Contant kan natuurlijk ook bij Liesbeth Vlind, de penningmeester. We
hopen en vertrouwen op uw medewerking en willen u vragen het bedrag vóór 15
april 2022 te voldoen.

We beseffen dat we weinig ‘waar voor ons geld’ konden leveren maar we vinden het
heel fijn dat geen van de leden af heeft laten weten het afgelopen jaar. We zijn blij
dat u allen zo loyaal naar onze vereniging toe bent.

Tenslotte...

Hebben we van John van den Boogaart een laptop en prachtige scanner gekregen
om mee te werken! Dank je wel hé John!

Ook een heleboel foto’s en boeken waar we nu naar kijken. De foto’s zijn vooral
genomen in het voormalige café van John en heeft al voor het nodige kijkplezier
gezorgd. We gaan kijken wat we ermee kunnen doen in samenwerking met John.

Van Ted Wijnen, zoon van Toon en Nellie Wijnen, kreeg Lambert een heleboel
bidprentjes, rouwkaarten en dergelijke zaken. Hij is er erg blij mee weer.
Via José Smits-Martens kregen we 2 schoolplaten van Mevr. Thijs. Leuk om te
gebruiken bij onze lessen aan de kinderen deze maand.

Van Ton Vorstenbosch kregen we verschillende tegeltjes die herinneren aan de
hometrainwedstrijden in de 80er jaren, een mooi tijdsbeeld

 

Nog eenmaal ons jaarprogramma:

            1 april  Algemene Ledenvergadering.

               april Tonnie en Kee, ontvangst van leerlingen van de basisscholen

            6 april Buurtavond  buurtavond / Aezelpresentatie Henk Geurts

            11 mei Lezing Adriaan Sanders – Market Garden, Uden én Nistelrode…

             25 juni Heemreis naar Oirschot

               6 juli Buurtavond / oude video’s etc.

             7 sept. Lezing Rien Kersten – De Levende Heide

            11 sept. Open Monumentendag – We wachten het onderwerp af.

             5 oktober Lezing Peter van den Hurk - 'Nisseroi in d'n ôrlog'

             2 november Buurtavond

           14 dec. Kerstviering door Willemien van der Wielen en Willemien Geurts

 

Tot 1 april op de JAARVERGADERING, we hopen velen van u te mogen begroeten!!

 

                                                                    Nistelrode, 30 maart 2022
                                                                    Liesbeth Vlind

 

 


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.