Nieuwsbrief 203 mei 2022

                                                                         NIEUWSBRIEF 203 mei 2022

Beste leden,

Van het bestuur

  Na een drukke maand april ligt mei alweer in het verschiet. Persoonlijk heb ik genoten
van een weekje Rome, een langgekoesterde wens. Ook andere leden van het
bestuur genieten van een kleine vakantie of hebben in ieder geval nog plannen voor
mei. Heel even pas op de plaats dus om er dan weer volop tegenaan te gaan, want
er moet nog van alles gebeuren.

Zo zijn er afspraken gemaakt met de gemeente om het elektriciteitsnet in het
heemgebouw eens goed na te kijken en te vernieuwen en te verzwaren. Geen
overbodige luxe als we met nog meer mensen op computers gaan werken. We
zijn benieuwd wanneer ook daadwerkelijk met de werkzaamheden begonnen
wordt.

Algemene Ledenvergadering op 1 april j.l.

Op VRIJDAG 1 APRIL hadden we de Algemene Ledenvergadering in ons Heemhuis.
De opkomst was hoog en dat vonden we heel fijn natuurlijk.
Er was iets lekkers bij de koffie en de drankjes waren deze avond voor rekening van
het huis omdat we al zolang niets hebben kunnen doen.
We hebben Paul Altorf, Lambert en Joke van den Bogaart even in het zonnetjes
gezet omdat ze al 26 en 25 jaar lid van onze Heemkundekring zijn én hun sporen
ruimschoots hebben verdiend.

En toen er daarna geruild kon worden met de plaatjes van het Jumbo-boek was de
gezelligheid compleet. Iedereen had wel wat te ruilen en zo kwam iedereen ook nog
eens op een andere manier met elkaar in gesprek.

Buurt en kletsavond op woensdag 6 april

Onze eigen Henk Geurts gaf een uiteenzetting geven over de geschiedenis en de
ontwikkeling van het landmeten. Van de Babyloniërs tot de 18e eeuw…… Zeer
interessant en op een heel duidelijke manier verteld!

Het was gezellig druk en er was weer een gezellig ruiluurtje naderhand.

Tonnie en Kee in Keutelree

 Na twee jaar is het Wim weer gelukt om de basisscholen warm te draaien voor een
nieuw programma Tonnie en Kee. Maar liefst 5 groepen van de klassen 3 en 4 van ’t
Maxend en de Beekgraaf deden hieraan mee.

               

Ons volleerde clubje heemkundeleden gaf weer acte de préséance om de kleintjes
een beetje wegwijs te maken in de wereld waar ze écht geen weet meer van hebben!
En soms, zelfs hun ouders niet…..
Het werd een gezellige boel, druk maar heel veel voldoening gevend.

Lezing op 11 mei door Adriaan Sanders

 Eindelijk mogen we Adriaan Sanders verwelkomen om de lezing te houden die we al
gepland hadden in 2020, het jaar waarin 75 jaar bevrijding herdacht zou worden.
Daarom hebben we besloten om wederom in mei, de maand waarin we de bevrijding
van Nederland vieren op 5 mei, Adriaan uit te nodigen.
We zijn blij dat hij onze leden komt trakteren op een mooie lezing met als onderwerp
Market Garden, Uden en Nistelrode.
De lezing begint om 20.00 uur. Leden gratis en niet leden € 3,- incl. koffie.

 Geweldige subsidie Brabants Heem

 Een geplaatste oproep bij Brabants Heem, die geld ter beschikking wilde stellen aan
Heemkundekringen, heeft ertoe geleid dat we in aanmerking komen voor € 1000,-.
Hiermee kunnen we computers e.d. aanschaffen die voor de voortgang van het
Aezelprojek en de bewoningsgeschiedenis nodig zijn. Om het goed onderbouwde
verhaal van Henk konden ze niet heen!!

 Grote RUILmiddag in Nesterlé

Op woensdagmiddag 20 april was de grote ruilmiddag voor het plaatjesboek in
Nesterlé. Georganiseerd door Jumbo samen met de Heemkundekring. Van half drie
tot half acht ’s avonds werd er druk geruild en werden de bakjes aangevuld met
kaartjes die de mensen aan ons afstonden.