Nieuwsbrief 204 juni 2022

 

                                 Nieuwsbrief 204, juni 2022 

Beste leden,

Van het bestuur

Een mooie meimaand hebben we gehad, druk met van alles.
We hopen dat de gemeente gauw aan de slag gaat met het repareren van het dak
want bij een hevige regenbui wil het nog wel eens een lekkage opleveren.

Ook zijn er afspraken gemaakt met de gemeente om het elektriciteitsnet in het
heemgebouw eens goed na te kijken en te vernieuwen en te verzwaren.

Geen overbodige luxe als we met nog meer mensen op computers gaan werken

We zijn benieuwd wanneer ook daadwerkelijk met de werkzaamheden begonnen wordt

 

HEEMREIS 25 JUNI a.s.     

Iedereen zal wel denken, waarom horen we niets over de Heemreis naar OIRSCHOT.

In het begin van het jaar waren we nogal huiverig om afspraken vast te leggen
vanwege de Corona. Nu mag het toch wel echt doorgaan, maar het regelen is nog
niet helemaal rond.
Wim en Liesbeth zijn ermee bezig en u ontvangt de uitnodiging binnen een week. We
proberen de onkosten zo laag mogelijk te houden en dat valt voorwaar niet mee…
Voor wat betreft het vervoer: Johan van der Linden heeft een busje tot zijn
beschikking om samen met zijn partner nog 7 mensen te vervoeren. We stellen ons
voor om op de bewuste zaterdag te beslissen wie gebruik gaan maken van deze
dienst om geen scheve gezichten te krijgen. We denken dat als passagier een
bijdrage van € 5,- in de benzinekosten redelijk is.
Wordt vervolgd!!!!

 

Ruilavondje JUMBOboek-plaatjes

Een groot succes is het Jumboboek wel te noemen. Wat een belangstelling is er
geweest. We zijn dan ook van plan om op maandag 13 juni een ruilavond te
organiseren voor iedereen die nog belangstelling heeft.
Al een paar weken zijn we op maandagavond druk bezig geweest om de plaatjes te
sorteren in bakjes, keurig op nummer op een rij! Een hele klus maar ook een heel
gezellige bezigheid waaraan een heleboel leden hun medewerking hebben verleend.
Dankjewel !!!

           

           

Op Maandag 13 juni a.s. houden we de ruilavond. Het zal bekendgemaakt worden in
het parochieblad en de Bernhezer zodat zoveel mogelijk mensen er weet van
hebben. Vanaf 17.00 uur zijn de deuren geopend voor het publiek. We zullen ook
plaatjes innemen.
Verder hebben we van de JUMBO toestemming om nog boeken te verkopen. In
andere dorpen is het ook gebeurd en we vinden het een goed plan omdat er nog
wat boeken en genoeg plaatjes over zijn.
De prijs van een leeg boek is € 5,-, een pakketje plaatjes € 2,50 en een beplakt boek
€ 10,-

Aezel - nieuws

Tijdens de eindpresentatie van het Aezel-Bernheze project op 17 februari j.l. te
Loosbroek gaven de aanwezige leden van HKK Vehchele te kennen dat zij ook
geïnteresseerd zijn in het opzetten van een Kadasterwerkgroep zoals in Bernheze
het geval is.

Er werd gevraagd of wij van de werkgroepen uit Bernheze eventueel
bereid waren om deze presentatie te verzorgen, waarop wij volmondig ja gezegd
hebben. Ook Peter van den Berk van Historische Geografie Brabant uit Mierlo zou
een bijdrage aan deze presentatie geven.

Vervolgens is René Rovers van HKK Vehchele aan de slag gegaan, met als resultaat
de bijgesloten uitnodiging voor 14 juni in Veghel. Zoals vermeld in deze uitnodiging is
aanmelding verplicht en dat kan vanaf 26 mei 26 mei 2022 per mail naar:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ten name van Arno v.d. Heuvel. Hopelijk tot 14 juni

Nog een keer een klein geheugensteuntje over de Contributie

 De meeste van onze leden hebben vorig jaar een volmacht gegeven voor het innen
van de jaarlijkse contributie. Er is toen afgesproken dat we ieder jaar begin maart het
bedrag innen.
Voor de leden die zelf de contributie overmaken nogmaals een geheugensteuntje:

De contributie bedraagt € 25,- per persoon. Elk tweede lid betaalt € 17,50 In
dat geval dus totaal dus € 42,50 per jaar.
U kunt het bedrag over maken op rek.nr. NL92 RABO 0155 2107 18
t.n.v. Heemkundekring Nistelvorst onder vermelding van de naam van de betalende
persoon. Contant kan natuurlijk ook bij Liesbeth Vlind, de penningmeester. We
hopen en vertrouwen op uw medewerking en willen u vragen het bedrag vóór 15
juni 2022 te voldoen

Lezing op 11 mei door Adriaan Sanders

Eindelijk mochten we Adriaan Sanders verwelkomen om de lezing te houden die we
al gepland hadden in 2020, het jaar waarin 75 jaar bevrijding herdacht zou worden.
De avond was een groot succes met meer dan 30 gasten. Een ouderwetse lezing.
Adriaan trakteerde ons op een mooie lezing met als onderwerp Market Garden, Uden
en Nistelrode. Heel uitgebreid werd stil gestaan bij de moeilijke herovering van onze
contreien in september 1944. Een duidelijk verhaal ondersteund met lichtbeelden om
het verhaal nog beter toe te lichten. Op de enthousiaste manier van Adriaan zoals we
die van hem gewend zijn.
Dankjewel Adriaan!