Nieuwsbrief 205 juli 2022

 

Nieuwsbrief 205, juli 2022

Beste leden,

Van het
bestuur

Een mooie en drukke maand juni ligt achter ons.
De vakantie is voor veel mensen zo langzamerhand aangebroken. Ook het bestuur
zal, de ene wat meer dan de ander, lekker van de rust gaan genieten.
De activiteiten gaan gewoon door voor de werkgroepen want wat is er nou leuker dan
met je hobby bezig zijn!

We hebben in de bestuursvergadering besloten dat we de mogelijkheid willen bieden
om met PIN te betalen. Daarom hebben we een PIN-apparaat aangeschaft. En we
zullen woensdag 6 juli eens uittesten of een en ander naar wens werkt. Uiteraard
mag je nog wel contant afrekenen, naar liever met je pinpas.

Harrie van Grinsven is met Liesbeth bezig om wederom boeken in de bibliotheek in

te brengen. Kijk eens op onze site om te zien wat we zoal ter beschikking hebben om
in te zien of eventueel te lenen.

Maria Reizevoort en Henk Geurts zijn op bezoek geweest bij Willy van Lith, een oom
van Maria. Ze hebben een heel mooi interview gemaakt. Het wordt op de site
gepubliceerd maar ook De Mooi Bernheze krant heeft er eind juni plaats voor
gemaakt Klik op onderstaande link voor het artikel

Luchtpost Ricky-van Hintum,Van-Duijnhoven

Hartstikke mooi toch!

Ook hebben we ons weer aangemeld voor de Rabo ClubSupport 2022. Stemmen
kan van af 5 september tot en met 27 september. Maar we zullen t.z.t. nog de
aandacht hierop vestigen.

HEEMREIS naar Oirschot op 25 JUNI

Dat was me toch een geslaagde dag afgelopen zaterdag! Met 24 man gingen we op
weg.
Alles zat mee, de weergoden en de mensen die met Johan van der Linden in de
VIPbus zaten konden mooi naar buiten kijken terwijl ze zelf niet gezien werden.
Heerlijk koffie met gebak bij de “Burgemeester”, een etablissement gelegen naast het
voormalige gemeentehuis tegenover de basiliek aan het plein. We hadden een leuk
zaaltje tot onze beschikking met gezellige ronde tafels.
En een aardig meisje dat ons bediende.

Om 11.00 uur hadden we in twee groepen een rondwandeling door Oirschot. Wat is
het toch een mooie plaats, je loopt als het ware door een openluchtmuseum. Zoveel
mooie gevels en onze gids vertelde daarbij ook nog eens hele bijzondere
wetenswaardigheden waardoor je aan haar lippen bleef hangen.
Op de onderstaande foto een grappig voorbeeldje: de letters Z M D W D V Z in hout
gesneden. Je zou denken de eerste letters van de dagen van de week…. Maar de
kunstenaar bedoelt: Zeg Man Doe Wat De Vrouw Zegt, en andersom kan het ook
gelezen worden (hahaha).

                                   

Natuurlijk mocht de Oirschotse Stoel niet vergeten worden. Heel Brabant en ver
daarbuiten heeft vroeger op onverslijtbare Oirschotse stoelen gezeten

                                   

Daarna een overheerlijke lunch, wederom in het zaaltje bij De Burgemeester. Om
half drie werden we verwacht in het museum “de Vier Quartieren”, De rode draad van
het thema: “Door de ogen van de beroemde schilder Vincent van Gogh beleef je het
leven van een Brabantse boerenfamilie.” Het museum is zeker een aanrader. Na nog
een kopje koffie of thee bij het museum was iedereen het erover eens dat de dag
geweldig geweest was en dat het tijd werd huiswaarts te keren, het was al ruim na
vieren en iedereen was lekker gezond vermoeid!
Volgend jaar gaan we weer op zoek naar een geschikte plek om ons Heemuitje te
houden.

Ruilavondje JUMBOboek-plaatjes

Op 13 juni was de ruilavond in ons Heemgebouw. Al hadden we misschien op wat
meer belangstelling gehoopt het was toch een hele mooie avond voor veel mensen.
We werden nog overstelpt met plaatjes die de gasten in kwamen leveren. Wat is er
een werk verzet door een hele groep leden van onze vereniging, waarvoor onze
dank uiteraard.

                   

Verder hebben we van de JUMBO toestemming om nog boeken te verkopen. In
andere dorpen is het ook gebeurd en we vinden het een goed plan omdat er nog
wat boeken en genoeg plaatjes over zijn.
De prijs van een leeg boek is € 5,-, een pakketje plaatjes € 2,50 en een beplakt boek
€ 10,-

Nog één keer een klein geheugensteuntje over de Contributie


Er zijn nog een paar leden die het betalen van de contributie over het hoofd hebben
gezien, daarom nogmaals een verzoekje aan deze leden…..
De contributie bedraagt € 25,- per persoon. Elk tweede lid betaalt € 17,50
In dat geval dus totaal dus € 42,50 per jaar.
U kunt het bedrag over maken op rek.nr. NL92 RABO 0155 2107 18
t.n.v. Heemkundekring Nistelvorst onder vermelding van de naam van de betalende
persoon. Contant kan natuurlijk ook bij Liesbeth Vlind, de penningmeester. We
hopen en vertrouwen op uw medewerking en willen u vragen het bedrag vóór 15
juni 2022 te voldoen.

Kletsavond op 6 juli a.s.

Op woensdag 6 juli is er in ons Heemgebouw een gezellig samenzijn waar we
iedereen voor uitnodigen. Samen kletsen en ervaringen uitwisselen. We hopen dat er
ondanks de vakantietijd toch genoeg mensen de weg naar Maxend 3 weten te
vinden.

Tentoonstelling op 18 september