Nieuwsbrief 150 februari 2017

 

 

 

NIEUWSBRIEF  150 februari 2017

In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar wil het bestuur u allen een goed en een zo gezond mogelijk 2017 wensen met veel, inspiratie, plezier en een zinvol heemkunde jaar. 

 

 

 

Terugblik:

* Op woensdag 14 december heeft weer onze jaarlijkse kerstviering plaatsgevonden. In een mooie aangeklede heemkamer hebben ruim 40 leden genoten van de Brabantse koffietafel., de glühwein en niet te vergeten de muzikale bijdrage van "Kampvuur stam Ad de Laat" van Scouting Mira Ceti Nistelrode.Ria van Zeeland en Liesbeth Vlind hadden de taak op zich genomen om deze avond te organiseren. Na een uitgebreide koffietafel werd ons gevraagd om zich naar het buiten terrein te begeven. Hier werden we verrast met een glas glühwein en werden gezamenlijke kerstliederen gezongen, ondersteund en begeleid door "Kampvuur stam". Nadat we allemaal weer binnen waren werd er door Ria en Liesbeth nog een prachtig kerstverhaal verteld. Daarna werd er uiteraard nog gezellig na gebuurt onder het genot van een drankje. Het bestuur wil alle leden die zich hebben ingezet om hier een geslaagde avond van te maken hartelijk bedanken. En natuurlijk een extra woord van dank voor onze gasten van de Scouting.

 

 


 

 

"Kampvuur stam Ad de Laat"

 

De eerste eerste lezing van 2017 werd op woensdag 11 januari verzorgd door Rien de Visser. Een zeer interessante lezing over het onderzoek naar kasteel Heeswijk en de 77 kasteelhoeven die hierbij hoorden en het tot stand komen van het boek

 

Rien de Visser

Een grote opkomst

Programma:

 

* Deze nieuwsbrief is tevens uitnodiging voor de : Algemene Ledenvergadering op woensdag 8 februari 2017, aanvang 20.00 uur in ons heemhuis. Komt allen in grote getale.

 

Agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen vorige jaarvergadering (03-02-2016)

3. Secretarieel verslag over 2016

4. Financieel verslag en begroting (en balans).

5. Verslag Kascontrolecommissie

6. Bestuursverkiezing (vacant)

    Kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden.

Pauze

7. Huldiging jubilaris.

8. Werkgroepen:                 Kadaster (Aezel) door Henk

                                              Foto verzameling door Rien         

                                              Bidprentjes door Lambert

                                              Knipsels door Johan

                                              Website-IT door Henk/Jack

                                              Dialect (optie) door Liesbeth

                                             

9. Mededelingen over zaken betreffende het jaarprogramma 2017

10. Rondvraag

11. Sluiting vergadering

 

Vanaf 19.30 uur zullen alle stukken ter inzage liggen.

 

* Op woensdag 8 maart staat er een buurtavond op de activiteiten kalender. Deze zal wederom ingevuld gaan worden door Broer van Gestel. Meer hierover volgt in de volgende nieuwsbrief.

Mededelingen en schenkingen:

 

* Op woensdag 8 februari om 19.00 uur, voor aanvang van de jaarvergadering, wordt volgens traditie een H. Mis gelezen voor onze overleden leden. Komt allen.

* Met ingang van het nieuwe jaar hebben we drie nieuwe leden mogen inschrijven en wel  Gerrit en Betsie den Brok en Henk Konings. Wij wensen deze mensen een hele fijne tijd toe en hopen dat zij een vruchtbare bijdrage kunnen leveren aan onze heemkunde.

* Hierbij het verzoek om de contributie 2017 (€20,- resp. €15,-) te betalen aan onze penningmeester op maandagavond of door overschrijving op ons bankrekening nummer NL92RABO015.52.10.718

* n.a.v. het boek "Ziehier" van Rien de Visser heeft Connie Habraken een fietstocht uitgezet van 35 km langs de mooiste kasteelhoeven hier in de regio. In deze route zijn ook andere bezienswaardigheden opgenomen. Connie is zo vriendelijk geweest om een PDF bestand van deze route naar onze  HKK te sturen. De leden die interesse hebben in deze fietsroute moeten dat even aan mij doorgeven dan zorg ik dat je de fietsroute toegestuurd krijgt.

* Annie van Gogh heeft onlangs weer nieuwe felicitatie kaarten ontworpen voor onze jarige leden.

Van de gemeente hebben we een eenmalig bijdrage gekregen voor uitbreiding en updaten van onze computers. Dit is geen overbodige luxe met het opzetten van o.a. het AEZEL- project.   

* Op het jaarprogramma met de activiteiten is één datum verkeerd ingevuld. De thema- quiz avond vindt plaats op woensdag 8 november. (dus niet 4 november) Graag even in je agenda wijzigen.

 

* Van Jan van der Aalsvoort hebben we 2 oude schoolboekjes mogen pntvangen

Een schoolboekje

 

Rien van de Graaf, 28 januari 2017

 

 

 

 

 


 

 

 


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.