Nieuwsbrief 151 maart 2017

 

 

NIEUWSBRIEF  151 maart 2017

 

Terugblik:

* Op woensdag 8 februari hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De opkomst was met 33 leden erg goed. Na de opening door onze voorzitter worden de notulen van de jaarvergadering en het secretarieel jaarverslag 2016 puntsgewijs doorgenomen.Ons ledenaantal is in 2016 vrijwel op peil gebleven. Hierna komen de financiële stukken aan de orde welke Liesbeth voor haar rekening neemt. We hebben dit jaar van de gemeente een extra donatie gekregen om onze computers en hardware te kunnen vervangen. Ook is de jaarlijkse bijdrage van de gemeente met terugwerkende kracht over de jaren 2014 en 2015 weer toegekend, hierdoor hebben we de begroting van 2017 sluitend kunnen maken. Wim geeft aan dat we wel ons best moeten blijven doen om onze inkomsten op peil te kunnen houden. Hij noemt voor het komende jaar een drietal mogelijkheden hiervoor. Tot slot de mededeling dat we vanaf 2017 overgaan op een eenvoudiger boekhoudsysteem.

Ook dit jaar hadden we een jubilaris in ons midden. Nelly Strijbosch van den Akker is 25 jaar lid en wordt hiervoor letterlijk in de bloemetjes gezet en bedankt voor haar lidmaatschap. Hierna komen alle werkgroepen binnen onze HKK aan het woord om hun zegje te doen ober de doelstellingen in 2017. Het jaarprogramma 2017 wordt doorgenomen met enkele toelichtingen hierop.

Tijdens de rondvraag kwamen nog enkele vragen en mededelingen. Wim had het verzoek om aan het bestuur door te geven wanneer er langdurige zieken zijn onder onze leden zodat het bestuur hier aandacht aan kan besteden. Betsy van Soesbergen merkte op dat onlangs ons weefgetouw helemaal in orde is gemaakt   

 Rond 22.00 uur sluit Wim de jaarvergadering met dank aan de leden en de mede bestuursleden voor hun inbreng.

       

              Het bestuur                          Nelly Strijbosch van den Akker

 

Programma

 

Op woensdag 8maart staat een buurtavond op het programma. De avond zal wederom verzorgd gaan worden door ons lid Broer van Gestel.Broer wil op deze avond nogmaals vertellen over "Nisseroise mensen en hun spullen" In de loop der jaren heeft Broer vele spullen verzameld, geruild, gekocht en gekregen van Nisseroise mensen. Bij elk voorwerp hoort een verhaal volgens Broer. Met het vertellen en laten zien van de spullen volgt vanzelf reactie van het aanwezige publiek en dat is precies het doel en de aantrekkelijkheid van deze buurtavond.

 

                                        

                                                      Broer van Gestel

 

Op woensdag 5 april staat er een buurtavond op de activiteiten kalender. Deze zal ingevuld worden door o.a. filmpjes te vertonen uit de oude doos. Gedacht wordt aan filmpjes uit de eerste jaren van de pronkzittingen. Uiteraard onder voorbehoud.

 

Mededelingen en schenkingen

Hierbij een herhaald verzoek om de contributie 2017 (€20,- resp €15,-) te betalen aan onze penningmeester op maandagavond of door overschrijving op ons bankrekening nummer NL92RABO015.52.10.718 Graag de contributie te voldoen vòòr 1 april 2017

Het weefgetouw in ons heemgebouw is onlangs geheel opgeknapt door Margriet der Kinderen uit Uden. Ook hebben Liesbeth van der Linden, Johanna van Nistelrooij en Betsy van Soesbergen enkele lessen gekregen, van Margriet, hoe het weefgetouw moet worden opgezet en hoe men het beste kan weven.

Het project "Tonnie en Kee" staat ook weer op de agenda en wel op 10, 13,18 en 20 april. Wim zal een schema opzetten voor de vrijwilligers die hier aan mee willen werken.

Een grote wens van Liesbeth Vlind was: Het in het leven roepen van een dialecten werkgroep binnen onze HKK. Tijdens de jaarvergadering gaven zich hiervoor spontaan enkele leden op. De eerste datum voor overleg werd vastgelegd om de doelstellingen en werkwijze van de werkgroep te bespreken. We zullen hier later nog op terug komen in de nieuwsbrief.                                                                                                                        

Gerard den Brok gaf aan dat in de vorige nieuwsbrief zijn voornaam als Gerrit stond vermeld. Dit was dus onjuist en moet Gerard zijn.

Rien van de Graaf, 1 maart 2017  Test email JG Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.