Nieuwsbrief 156 september 2017

 

 

NIEUWSBRIEF 156 september 2017

 Terugblik:

* De vakantie periode zit er weer op en we kunnen dus weer met z'n allen uitgerust aan de slag. De afgelopen periode is het op de maandag avonden erg rustig geweest in ons heemhuis. We gaan er uiteraard van uit dat de komende tijd de draad weer opgepakt wordt door de verschillende werkgroepen. Het bestuur is naarstig op zoek naar enkele leden die onze bibliotheek willen verzorgen. De taak is om de nieuwe boeken die binnen komen te registreren en op de juiste plaats op te bergen. Ook moet heel de opzet van de bibliotheek een keer herzien worden. Kandidaten kunnen zich melden bij Wim. Ook voor de knipselgroep wil Johanna op de maandagavond er een of meer vaste krachten erbij hebben.

 


 De bieb

 

Programma

 

Met de landelijke Open Monumentendag op zondag 10 september vindt de historische fietstocht plaats. De route is ca. 30 kilometer lang en voert langs vele historische gebouwen en plekken die onze kernen rijk is. Men kan deze fietstocht starten tussen 11.00 en 13.00 uur vanaf ons heemhuis aan het Maxend 3, maar ook bij de molen in Vorstenbosch Schoolstraat 1, alwaar de fietsroutes verkrijgbaar zijn. Naast de molen in Vorstenbosch is er ook bij de molen Windlust in Nistelrode een rustpunt. Men kan de molens bezichtigen en er terecht voor vragen. Ook worden hier meerdere activiteiten georganiseerd.

Veel en meer informatie met foto's van de historische gebouwen en plekken, waar je tijdens de fietstocht langs bent gekomen, worden in ons heemhuis tot 17.00 uur uitgebreid ten toon gesteld. Hiervoor heeft Lambert weer zijn uiterste best gedaan.

 Loosbroekseweg 80

 Heuvel 1 Vorstenbosch

 

Op woensdag 4 oktober zal de broer van onze pastoor, de heer Jan- Thijs Ouwens, een lezing geven over bidprentjes. Hoe deze in de loop van de afgelopen decennia van inhoud en uiterlijk zijn veranderd en wat daar de reden van is geweest. Dit is vorig jaar een afstudeer project van Jan- Thijs geweest en waarmee wij als HKK en in het bijzonder Lambert hem daarbij geholpen hebben. Hou de persberichten in de media hierover in de gaten.

 

Mededelingen

 

* De HKK heeft zich aangemeld voor de Rabo Clubkas Campagne 2017. Dit is voor ons een hele belangrijke bron van inkomst. In 2015 was het bedrag € 580,58 en in 2016 was het bedrag € 695,00 We hopen dit jaar uiteraard op een evenaring van vorig jaar. Leden van de Rabobank mogen van 9 oktober tot en met 23 oktober hun stem uitbrengen. Meer informatie hierover volgt nog.

* Op verzoek van de Zonnebloem Nistelrode brengen hun gasten op woensdag 27 september een bezoek aan ons heemhuis. Het bestuur heeft voor die middag een programma samengesteld. Wanner er nog hulp van onze leden nodig is zullen die persoonlijk benaderd worden.

* Het afgelopen voorjaar was het verzoek van de firma Retrospect in opdracht van de Jumbo Nistelrode binnengekomen of wij als HKK mee wilden werken aan een uitgave van een boekje met oude foto's uit Nistelrode en Vorstenbosch. Na een goed gesprek met Jumbo en Retrospect hebben we daar positief op gereageerd. Het project is nu in een afrondende fase en zal dus in het najaar in de vorm van een actie bij de Jumbo verkrijgbaar zijn.

* Ook hebben we medewerking verleend om foto's aan te leveren aan Robin Geris die door de gemeente naar ons was verwezen. Robin Geris heeft de opdracht ontvangen om het viaduct aan het Loo van zijn kunstwerken te voorzien. Dit is o.a. een van de items om de toegang tot de Maashorst te bevorderen.

* Afgelopen maand hebben we van Archief Rundveeverbetering Noord-Brabant en Limburg een twintigtal boeken mogen ontvangen. Het zijn de fokregisters uit Nistelrode met de schetsen van koeien en de gegevens van de koe en hun eigenaren. Ook hebben we via Jo van den Berg deze boeken mogen ontvangen ui Vorstenbosch.

* Van Anny en Tiny van Gogh hebben we de driedelige "Dikke Van Dale" woordenboeken ontvangen welke nu in onze bieb staan. Van de heer Van Roosmalen een bietensnijder, een veldpomp en een gietijzeren ketel (wel zonder bodem)

 

Rien van de Graaf, 30 september 2017

 

 

We hebben 224 gasten online


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.