Nieuwsbrief 157 oktober 2017

 

 

NIEUWSBRIEF 157 oktober 2017

 

Terugblik:

* Op zondag 10 september vond de landelijke OMD dag plaats.Natuurlijk hadden we als HKK Nistelvorst op die dag ook een programma samengesteld. Naast de historische fietstocht langs de diverse historische gebouwen en plekken binnen onze kernen kon men ook genieten van de tentoonstelling in ons heemgebouw. Hier kon men uitgebreide informatie opdoen en foto's bekijken van de gebouwen en plekken welke tijdens deze fietstocht allemaal gezien hebben. De opkomst viel ons jammer genoeg, ondanks het redelijke goede weer, een beetje tegen. We hebben de dag door zo'n 70 deelnemers mogen begroeten. We danken allen die aan deze dag mee hebben gewerkt.

 


De informatieborden

 


De demonstratie

 

* Op woensdag 27 september hadden we 34 gasten van de Zonnebloem op bezoek in ons heemhuis. Na de koffie werden ze welkom geheten door onze voorzitter. Hierna volgde een Powerpoint presentatie over wat er binnen onze HKK allemaal voor activiteiten plaats vinden.

 


De Zonnebloem op bezoek

 


De rondleiding

Een rondleiding door ons gebouw, de demonstraties van het weefgetouw door Johanna en het kantklossen door Liesbeth vonden alle gasten indrukwekkend en erg interessant. Henk presenteerde na de borrel en de nootjes, de presentatie over de geschiedenis van de Sint Lambertuskerk. Tegen vijf uur werd de middag afgesloten. De reacties van zowel de gasten als onze ervaring op dit bezoek waren zeer positief.

 

Programma:

* Op woensdag 4 oktober zal de broer van onze pastoor, de heer Jan- Thijs Ouwens, een lezing geven over bidprentjes met als titel: 

"als dankbare en liefdevolle herinnering aan..............."

Doodsprentjes zijn een mooie bron om religieuze veranderingen in kaart te brengen. Ze zijn aan verandering onderhevig en laten op die manier zien welke veranderingen er in onze maatschappij plaatsvinden. In deze lezing komen een aantal zaken aan bod. Allereerst de ontstaansgeschiedenis van het bid- of doodsprentje, een typisch katholiek gebruik. Ten tweede de manier waarop de doodsprentjes gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Als laatste wat de doodsprentjes uit het archief van de Heemkundekring Nistelvorst zeggen over de, met name religieuze, ontwikkelingen in Nistelrode tussen 1960 en 2000 in de regionale, maar ook mondiale context van die periode.

 

                       

Diverse bidprentjes

 

* Op woensdag 4 november staat er voor onze leden een thema- avond op het jaarprogramma. Deze zal door twee van onze leden op een ludieke wijze ingevuld gaan worden. Of er op deze avond nog meer informatie naar buiten komt blijft nog een hele grote vraag. Zoniet dan wordt het voor een ieder een grote verassing.

 

Mededelingen:

* Bij deze wil  de HKK u nog een keer onder de aandacht brengen dat ook wij ons dit jaar weer aangemeld hebben voor de Rabo Clubkas Campagne 2007, wat voor de HKK een hele belangrijke bron van inkomst is. U kunt uw stem uitbrengen van 9 oktober tot en met 23 oktober. Middels een persoonlijke brief die binnenkort bij alle leden in de bus valt komen we hierop nog terug.

* In de MooiBernheze krant hebben we alles kunnen lezen over het fotoboekje wat de Jumbo in samenwerking met de HKK binnenkort gaat uitbrengen. We hebben er met plezier aan gewerkt en we hopen dat het voor vele mensen een mooie herinnering oproept.

* Onlangs hebben we van een (onbekende) mevrouw uit Oss een beschilderd bordje mogen ontvangen met hierop de Lambertus kerk uit Nistelrode.

* Het bestuur is volop bezig met het invullen van het jaarprogramma 2018. Als er leden zijn die hiervoor nog een interessante invulling hebben laat het ons dan weten.

 

 Rien van de Graaf, 29 september 2017