Nieuwsbrief 159 december/januari 2017/2018

 

NIEUWSBRIEF 159 december/januari 2017/2018

Terugblik:

* De terugblik op de afgelopen maand maakt ons enigszins verdrietig. We hebben op 4 november afscheid moeten nemen van onze oud voorzitter Steef. Veel heeft hij voor onze HKK betekent en veel heeft hij gerealiseerd. Steef zal nog lange tijd binnen onze vereniging in gedachte blijven. Hieronder volgt het in memoriam wat door Liesbeth Vlind is geschreven en in de afscheidsdienst door Wim is voorgelezen.

 

 

SteefSteef

In memoriam Steef Pennings

Als je het over "unne goeie mens" hebt, dan zou je het zo maar over Steef Pennings kunnen hebben. Zo willen we hem in onze herinnering bewaren als "unne goeie mens".

Wij, de leden en het bestuur van de heemkundekring Nistelvorst, denken aan Steef met grote genegenheid en prijzen hem om zijn nooit aflatende volharding om steeds alles uit de kast te halen voor zijn vereniging. Ruim 11 jaar zwaaide hij de scepter als voorzitter en hij heeft veel voor elkaar gekregen. Neem het huidige heemkunde gebouw. Dit kwam mede door zijn tomeloze inzet in het bezit van de heemkundekring en daar mocht hij trots op zijn.

Steef, een Bourgondiër, die ons met zijn lezingen over de beste wijnen en kazen uit Italië bijna liet geloven, dat er niets beters op de wereld bestond. Geweldige avonden. En na elke lezing was het Steef die nog lang na bleef buurten, lekker biertje of wijntje erbij, altijd gezellig en vol mooie verhalen. Dan verkeerde je in goed gezelschap.

De vergaderingen van het bestuur leidde hij met vlotte hand en volgens een strak schema. Hij hield alle zaken scherp in de gaten. Er ontging hem niets.Tentoonstellingen en invullingen voor de Open Monumenten Dagen werden tot in de puntjes geregeld. Geen half werk, daar hield hij absoluut niet van. Wie herinnert zich niet de geweldige presentatie van de jagers tijdens een van deze open monument dagen. Hij genoot met volle teugen van de voorbereidingen en later van de geweldige opkomst.

Toen het met zijn gezondheid minder goed ging, heeft hij met pijn in het hart de voorzittershamer overgedragen aan Wim. Een beter voorbeeld hadden we ons niet kunnen voorstellen en we zijn nog steeds in zijn geest doorgegaan en zullen Steef's nalatenschap hoog in het vaandel blijven dragen en og lang de vruchten mogen plukken.

We zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft en nog steeds betekend.

Steef "unne goeie mens" !!

* Zondag 28 november was het Open Kerken Dag. Er waren twee redelijk bezochte presentaties verzorgd door ons bestuurslid Henk Geurts over de St. Lambertus kerk in Nistelrode. Voor de aanwezigen waren er veel herkenbare punten, maar waren er ook veel aspecten die men verrassend vond. Vooral het verhaal over de oude kerk op Kleinwijk was voor menigeen een onthulling.

* Programma:

* Op woensdag 13 december staat de traditionele kerstviering op het programma, welke ingevuld gaat worden ddor het bestuur Liesbeth Vlind en Ria van Zeeland.

* Op woensdag 10 januari staat de eerste lezing van het nieuwe jaar op het programma. De heer Jan Timmers uit Gemert zal een lezing verzorgen met als titel "Historische boerderijen in soorten". Jan is al vele jaren actief op het gebied van lokale geschiedenis, archeologie en historische geografie, waarover hij regelmatig publiceert. De ontwikkeling van de boerderij is één van zijn favoriete onderwerpen.

 

Boerderij

Boerderij

 

Oude boerderijen beginnen schaars te worden. Veel oude boerderijen hebben geen agrarische functie meer en zijn verbouwd tot woonhuis. Toch blijven ze gelukkig vaak herkenbaar als agrarisch gebouw, waarin woning en stal en soms ook een schuurgecombineerd waren onder één dak. In de lezing wordt ingegaan op de ontwikkeling van de boerderij in oostelijk Brabant. Vooral de laatste jaren is er veel bekend geworden over de constructie, maar ook over de ouderdom van de oudste boerderijen en die gaat verder terug dan we dachten.

Soms levert dat verrassende gezichtspunten op en gaan we anders kijken naar de gebouwde omgeving toen en nu.

 

Medelingen:

* Op donderdag 2 november is de uitslag van de  Rabo Clubkas Campagne 2017 bekend gemaakt. We ontvingen dit jaar het leuke bedrag van  € 688,50 waarmee we, daar waar nodig, onze computers etc. kunnen vervangen. We danken alle mensen die zich hiervoor ingezet hebben.

* Eind september is de Jumbo gestart met de spaaractie voor het historisch fotoboek van Nistelrode wat in samenwerking met HKK is gerealiseerd.

* De laatste weken wordt er op de maandag avonden door enkele leden het "magazijn" flink opgeruimd en gereorganiseerd zodat er meer ruimte komt en er meer overzicht is.

* Van Joost van der Lee mochten we veel oud gereedschap en een "oude" radio ontvangen. Uit de nalatenschap van meester Krijnen hebben we veel foto's, boeken, schoolmateriaal en bidprentjes gekregen. Ook van wijlen juffrouw Heesakkers zijn vele schoolfoto's binnen gekomen. Van Roel Poort hebben we twee tekeningen van Anton van Duren gekregen. Daarnaast hebben we nog van diverse mensen vele bidprentjes ontvangen. Allen dank hiervoor.

* Ook wil het bestuur nog een keer de facebook pagina "Heemkunde Nistelvorst" van onzeHKK onder de aandacht brengen, waar van tijd tot tijd berichten op verschijnen.

 

Kerst en Nieuwjaarswens:

Het bestuur van Heemkundekring Nistelvorst wenst alle leden met hun familie en dierbaren zeer fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling.

 


     Rien van de Graaf, 8 december 2017

 


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.