Privacy beleid

 

Privacyverklaring Heemkundekring Nistelvorst

 

Beschrijving van privacy en dataverwerking conform de richtlijn AVG van 25 mei 2018

 

Indien je lid wordt van Heemkundekring Nistelvorst, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om deze Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie, middels de optie afdrukken of e-mail naar jezelf.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken


Heemkundekring Nistelvorst verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Daarnaast verwerken we persoonsgegevens uit hoofde van historisch onderzoek. Deze gegevens verzamelen wij waar mogelijk met toestemming van de betrokkene. Als dit niet mogelijk is maken wij een zorgvuldige afweging tussen het belang van ons onderzoek en de belangen van de personen van wie we de persoonsgegevens verwerken. Ook treffen wij hierbij eventueel maatregelen om ervoor te zorgen dat de rechten en vrijheden van deze personen niet zwaarder wegen dan ons (gerechtvaardigd) belang.  

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

     * Voor- en achternaam    

     * Adresgegevens

     * Telefoonnummer

     * E-mailadres

     * Bankrekeningnummer

     * Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

     * Gegevens over jouw activiteiten bij Heemkunde Nistelvorst

     * Foto's en ander beeldmateriaal                                                                                                                  

  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze organisatie heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen. Mochten bijzondere gegevens noodzakelijk zijn voor onze diensten, zoals bijvoorbeeld gezondheidsgegevens of dieetwensen bij activiteiten, dan verwerken wij die alleen op basis van jouw eigen uitdrukkelijke verzoek.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Waarom we gegevens nodig hebben

Heemkundekring Nistelvorst verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor   de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou gekregen informatie;

* Je naam en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de   organisatie georganiseerde diensten, activiteiten, nieuwsbrieven en enquêtes, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen   ontvangen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. 

* Je naam en adresgegevens wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door   de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten, nieuwsbrieven en enquêtes.

* Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschap af te wikkelen;

* Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van je lidmaatschap gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de   organisatie en je te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van de organisatie;

* Foto's en ander beeldmateriaal gebruiken we op het besloten gedeelte van onze website en interne nieuwsbrieven.

* Foto's en ander beeldmateriaal gebruiken wij voor publicatie op de openbare website alleen na toestemming van de betrokkene;

* Je naam als donateur wordt alleen gebruikt in nieuwsbrieven, tijdens activiteiten of andere media (zoals de website) na uitdrukkelijke   toestemming van jou;

* Persoonsgegevens die voor historisch onderzoek worden verwerkt, worden verwerkt in verband met historische waarde;

 

Hoelang we gegevens bewaren

Heemkundekring Nistelvorst zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloopt van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

Delen met anderen

Heemkundekring Nistelvorst verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, onze doelstellingen in het kader van historisch onderzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Heemkundekring Nistelvorst zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Heemkundekring Nistelvorst neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoon, zie knopje Algemeen -> Bestuur voor telefoonnummers   of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

 


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.