Activiteiten werkgroepen

Activiteiten werkgroepen

Elke maandagavond komen de diverse werkgroepen en individuele leden in ons heemgebouw bijeen. Dit om gegevens uit te wisselen, vragen van bezoekers te beantwoorden, aan hun projecten te werken of gewoon even gezellig voor een kopje koffie

Genealogie/Bidprentjes

Het bestand van bidprentjes groeit elk jaar gestaag en het aantal is inmiddels de 6500 ruim gepasseerd, De werkgroep werkt aan het registreren en opslaan in de online beeldbank.https://beeldbank.nistelvorst.nl/cgi-bin/bidprent.pl.Deze werkgroep verzorgt met veel enthousiasme het verzamelen en de archivering van aan Nistelrode en Vorstenbosch gerelateerde bidprentjes.

Kadaster project

Dit project is nieuw leven in geblazen. Het oude Haza programma wordt niet meer ondersteund en is vervangen door het AEZEL project. In het AEZEL project worden oude kadaster kaarten gedigitaliseerd. Softwarematig worden hier de eigenaren van de percelen aan toegevoegd. Deze software is ontwikkeld en wordt gefaciliteerd door de Universiteit van Leuven. Ook andere informatie kan later worden toegevoegd zoals foto's en bidprentjes, etc. AEZEL wordt samen met HKK "de Wojstap" uit Heeswijk-Dinther en HKK "De Elf Rotten" uit Heesch uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de gemeente Bernheze, Online link https://aezel.eu/ontdekken/geografie/minuutplans

Foto werkgroep

Deze werkgroep houdt zich bezig met het registreren, digitaliseren en het voorzien van de nodige informatie van oude foto's. Deze foto's worden via allerlei bronnen aangeleverd. Het registreren en opslaan van de oude foto's gebeurt in de online https://beeldbank.nistelvorst.nl/cgi-bin/fotos.pl .De werkgroep komt wekelijks een middag bij elkaar. Een uitdaging voor de foto werkgroep is het vergaren van de nodige informatie onder de oudere bevolking. Ook liggen er nog honderden foto's van negatieven op glasplaat voor nader onderzoek.

Knipsel werkgroep

De knipsel werkgroep houdt bij wat er in de kranten, streekbladen en weekbladen, verschijnt over het werkgebied van HKK "Nistelvorst". De verzameling knipsels is geordend in mappen en omvat de jaren 1935 tot heden. Er wordt door de werkgroep wekelijks gewerkt aan de kranten knipsels die ook door derden aan de HKK worden aangeleverd.

Bibliotheek

Boeken worden geadministreerd in de online https://beeldbank.nistelvorst.nl/cgi-bin/boeken.pl.

Boeken kunnen worden uitgeleend aan onze leden voor onderzoek etc.

Objecten

Voorwerpen worden geadministreerd in de online https://beeldbank.nistelvorst.nl/cgi-bin/objecten.pl

Monumenten en archeologische advies functie

Onze vereniging is vertegenwoordigd als toehoorder in de Monumenten Commissie van de gemeente Bernheze.

Communicatie

Onze website nistelvorst.nl wordt continue onderhouden voor de laatste informatie. Tien maal per jaar geven we een nieuwsbrief uit in kleur. Jaarlijks publiceren we het jaarprogramma. Activiteiten, zoals lezingen, tentoonstellingen, etc. worden ook via persberichten bekend gemaakt.

 

 


 


Copyright Jacobus © 2016. All Rights Reserved.